Lightbox Image
Afbeelding:

Raad voor de Journalistiek en blckbx

Journalisten van blckbx zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Hieruit vloeit voort dat blckbx en al zijn journalisten ook rekenschap moeten afleggen, als zij de journalistieke ethiek hebben overschreden. Wij erkennen daarom de Raad voor de Journalistiek als een onafhankelijke instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door blckbx. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden. Mocht jij een dergelijke klacht hebben, die ondanks contact met onze redactie niet naar tevredenheid is behandeld, kun je die melden bij de Raad voor de Journalistiek.

Logo Rvd J
Cookies op deze website