Lightbox Image
Afbeelding:

Rectificatie van juridische onjuistheden (blckbx today #141 van 20 februari 2023)

Maandag 20 februari 2023 schonken we in blckbx today aandacht aan de uitgave van het boek ‘Ken uw Recht’. Daarbij stond ghostwriter Karen Hamaker-Zondag aan tafel om drie concrete voorbeelden te bespreken die in het boek beschreven staan. De uitzending is goed bekeken, maar er kwam ook veel kritiek. Diverse juristen en advocaten meldden zich bij ons en wezen daarbij op de juridische onjuistheden die werden verspreid in ons programma. Kort door de bocht komt het erop neer dat alle drie de voorbeelden die zijn toegelicht de juridische toets niet konden doorstaan. Als hoofdredacteur van dit programma rekent Flavio zichzelf dit aan en niemand anders. Hij wil benadrukken dat we Karen Hamaker-Zondag ontzettend respecteren en dat we haar streven naar autonomie van de burger toejuichen. Als zaken echter feitelijk en/of juridisch onjuist zijn, moeten we dat ook erkennen en rectificeren. Excuses voor de verwarring.

Wil je meer weten over de juridische onderbouwing van deze rectificatie? Lees dan hieronder verder en kijk desgewenst nog eens naar de betreffende uitzending: blckbx today #141: Karen Hamaker-Zondag en burgerrechten | Taalzuivering Dahl | 1 jaar Oekraïne-oorlog

Quote Karen Hamaker-Zondag tijdcode: 44:58 - 45:51

"Iedereen mag een vereniging oprichten, maar niemand mag verplicht worden om bij een vereniging te horen. Overheidsorganen, zoals gemeenten, vallen onder de noemer vereniging en staan daarmee op gelijke hoogte met een carnavalsvereniging. Als het gaat om rechten en plichten ben je dus niks verplicht.”

Juridische werkelijkheid:

Het zijn van ingezetene van Nederland of inwoner van een gemeente is niet te vergelijken met een vereniging. Een vereniging valt onder het burgerlijk/civiel recht, terwijl een gemeente een publiekrechtelijk rechtspersoon is. Van een vereniging word je geheel vrijwillig lid, maar burgerschap is geen lidmaatschap. Na de geboorteaangifte is een kind van Nederlandse ouders van rechtswege een Nederlands staatsburger, tenzij er een andere nationaliteit wordt aangenomen.

Quote Karen Hamaker-Zondag tijdcode 46:17 - 47:15

“Een bestuursrechter heeft geen jurisdictie en mag enkel een casus beoordelen ten aanzien van de procedure, maar niet op inhoud.”

Juridische werkelijkheid:

Het is juist de taak van de bestuursrechter om ook de inhoud van een casus te beoordelen, zo ook de procedure. Dat er in sommige gevallen slechts een marginale toets plaatsvindt, impliceert niet dat er daardoor niet op inhoud is beoordeeld.

Quote Karen Hamaker-Zondag tijdcode 47:48 - 49:49

"Als je een brief krijgt van de gemeente dient die voorzien te zijn van de naam van de ambtenaar die de brief stuurt, inclusief een natte (handgeschreven) handtekening. Ontbreekt dit, dan is er feitelijk sprake van valsheid in geschrifte. Het burgerlijk wetboek zegt duidelijk dat je het recht hebt om te weten met wie je zaken doet en niet met wat. Je doet zaken met een mens, een natuurlijk persoon en niet met de overheid. Gaat er dan iets fout, dan is de betreffende ambtenaar verantwoordelijk en civielrechtelijk aansprakelijk en niet de overheid.”

Juridische werkelijkheid:

Het ontbreken van een naam en of natte handtekening leidt niet tot valsheid in geschrifte. Het is daarmee hoogstens onvolledig, want over het algemeen kan niet geëist worden dat overheidsdocumenten ondertekend zijn. Bij een civielrechtelijke en/of bestuursrechtelijke aangelegenheid met de overheid is niet de individuele ambtenaar aansprakelijk, maar de overheid zelf. Het burgerlijk wetboek is geheel niet van toepassing op de bestuursrechtelijke relatie tussen burger en overheid.

Quote Karen Hamaker-Zondag tijdcode 54:34 - 58:01

"De provincie Noord-Holland beheert de natuurgebieden, ofwel de openbare ruimte. De provincie heeft dit beheer ondergebracht in een NV, een privaat bedrijf. De aandelen van deze NV zijn verkocht en daarmee is het geprivatiseerd en daarvoor was geen machtiging. De NV is eigenaar geworden van de openbare ruimte en jij hebt niets meer te zeggen.”

Juridische werkelijkheid:

Het klopt dat de provincie Noord-Holland het beheer van natuurgebieden heeft overgedragen aan een beheermaatschappij, een NV. Dat wil niet zeggen dat het eigendom daarmee uit handen is gegeven, slechts het beheer. De provincie is nog steeds de eigenaar. In het betreffende voorbeeld van Hamaker-Zondag is het eigendom van de natuurgebieden dus niet overgedragen. Ook blijven de natuurgebieden opengesteld voor publiek. Natuurmonumenten koopt wel ‘privaat’ natuur aan, maar ook dan blijft het opengesteld voor publiek.

Cookies op deze website