Lightbox Image
Afbeelding:

Oproep: vraag je Ct-waarde op bij de GGD

In de blckbx today uitzending van 16 mei kwam aan bod dat vanaf 1 juni aanstaande de PCR-resultaten bij de GGD vernietigd worden. Daarom zal er een juridische civielrechtelijke procedure worden ondernomen om die gegevens veilig te stellen, maar niets is zeker hierin.

Waarom?

CT-waardes behorend bij (positieve) test-uitslagen werden nooit bekend gemaakt. Maar die waarden zijn wel essentieel bij het beoordelen van de omvang van pandemische situatie*: wanneer wordt iemand positief bevonden? Ook het daarvoor gehanteerde criterium is nooit openbaar gemaakt. Daarmee weten we niet hoe gevoelig de hele testcampagne stond afgesteld en hoe dit werd bijgesteld.

De WOB

Via een WOB-verzoek dat al vanaf oktober 2020 loopt, probeert ir. Fritsander Lahr bij VWS deze CT-gegevens publiek te krijgen. VWS verzet zich daar tegen, ondanks dat de rechter heeft geoordeeld dat deze verzameld en vrijgegeven dienen te worden. VWS stelt daarbij „dat zij over deze gegevens niet beschikken” en is in hoger beroep gegaan.

Wij weten echter dat in testlaboratoria deze waardes standaard worden opgeslagen. VWS moet simpelweg beter zijn best doen en dat vond de rechter blijkbaar ook.

Daarnaast hebben we in enkele individuele gevallen recentelijk deze informatie kunnen krijgen door rechtsreeks de GGD te benaderen. Normaal is dat medische gegevens zoals bloedonderzoeken e.d. voor zeker 10 of 20 jaar bewaard dienen te worden en de Wet op de Publieke Gezondheid schrijft dit voor. Voor corona geldt daarenboven de „Tijdelijke Wet Toegangsbewijzen” [1] en volgens deze wet worden positieve testresultaten na 1 jaar zelfs vernietigd, voor negatieve al na 4 weken.

Vernietiging van bewijs

Die wet is ingegaan op 1 juni 2021, dus worden de eerste gegevens over enkele weken vanaf nu (12-5-2022) vernietigd: per 1 juni zijn de eerste gegevens aan de beurt. Dat betreft welbeschouwd bewijsmateriaal dat bij de reconstructie van het landelijke pandemieverloop nodig is.

Daarom zal er een juridische civielrechtelijke procedure worden ondernomen om die gegevens veilig te stellen, maar niets is zeker hierin.

Oproep

Tegen deze achtergrond van een dreigende vernietiging van bewijsmateriaal plaatsen we de volgende oproep aan ieder die zich (een keer) heeft laten testen bij de GGD:

 • Vraag je Ct-waarde op bij de GGD;
 • Je hebt namelijk recht op inzage in je dossier en de GGD-medici dienen je deze gegevens te verstrekken;
  • Zie hiervoor ook de voorbeeldbrief (klik vervolgens op "downloaden"), inclusief verwijzing naar het Burgerlijk Wetboek waarin het recht op inzage is geregeld)
 • Je geeft deze informatie aan door aan de Biomedische Rekenkamer. Zie hieronder uitgelegd.

Hoe?

 1. Zoek jouw GGD op waar je de PCR-test hebt laten uitvoeren (https://www.ggd.nl voor GGD’s en telefoonnummers)
  1. Telefonisch: Vraag naar de afdeling bron- en contactonderzoek.
  2. Per email: adresseer je vraag aan het e-mailadres van jouw GGD
   1. Zie ook de voorbeeldbrief (klik vervolgens op "downloaden"), inclusief verwijzing naar het Burgerlijk Wetboek waarin het recht op inzage is geregeld)
 2. Geef je BSN nummer door en over welke testdatum(s) het gaat
 3. Je krijgt het antwoord van de GGD op een beveiligde email, toegankelijk via 2-staps verificatie.
 4. Je kunt deze email [2] downloaden en het pdf-bestand toesturen aan ct@bmrk.nl

En dan?

De stichting Biomedische Rekenkamer (BMRK) faciliteert de verzameling en verwerking van de gegevens. Wat gaat de BMRK met de gegevens doen? Zij zal een statistische analyse maken om te achterhalen hoe het verloop van de PCR-uitslagen in de tijd is geweest. Uit een bovengrens-analyse is bovendien te achterhalen wat ongeveer het criterium geweest moet zijn: Bij een drempelcriterium van 20 zal het aantal positieven veel minder zijn dan wanneer 35 of zelfs hoger wordt gebruikt.

Ter controle van het overheidsbeleid zou de BMRK willen verifiëren hoe het verloop is, of het criterium consistent is met de communicate van het RIVM en de richtlijnen van de WHO en tot slot plaatsen we het in context van ziekenhuis-instroom, IC-bezetting en sterftecijfers ter beoordeling van de situatie.

Vanzelfsprekend informeert de BMRK over de bevindingen via de website [3]. Door deel te nemen aan de actie, tekent u zich tevens in voor de nieuwsbrief.

* Eigenlijk moet de PCR-test slechts gebruikt worden ter ondersteuning van klinische diagnose, d.w.z. er is een medicus bij betrokken die uw toestand beoordeelt en het testresultaat als hulpmiddel gebruikt. Maar hier zijn we geïnteresseerd in de positieve uitslagen als zodanig omdat die gebruikt zijn bij het bepalen van het beleid.

[1] https://wetten.overheid.nl/BWB...

[2] Zie hier een voorbeeld van een dergelijke email (bijlage). De email bevat:

a) je achternaam en de aanhef;

b) je e-mailadres;

c) de datum van testafname en de Ct-waarde.

Deze gegevens vallen onder de AVG en de BMRK zal die dienovereenkomstig verwerken en behandelen.

[3] www.biomedische-rekenkamer.nl

Cookies op deze website