Lightbox Image
Afbeelding:
Binnenland 17 november 2022

Kabinet wil politie en Belastingdienst toegang geven tot alle bankgegevens

Redactie Blckbx
2022 11 17 klantgegevens banken 2
2:10

Het kabinet wil dat overheidsinstanties als de politie en de Belastingdienst geautomatiseerd de saldo- en transactiegegevens van bankklanten kunnen opvragen. Ook moeten zij kunnen beschikken over hun e-mailadres en mobiele telefoonnummer.

Woensdag is een wijzigingsbesluit dat dit mogelijk moet maken ter consultatie aangeboden, meldt security.nl.

Eind 2020 trad in Nederland de Wet verwijzingsportaal bankgegevens in werking. Banken zijn wettelijk verplicht om zich op dit portaal aan te sluiten. Via het portaal kunnen de politie, andere opsporingsdiensten en de Belastingdienst geautomatiseerd identificerende gegevens van bankklanten opvragen. Het gaat hierbij onder andere om de naam, het bankrekeningnummer en de status van de bankrekening, die in bijna real-time beschikbaar zijn.

Het kabinet wil dit nu verder gaan uitbreiden met saldo- en transactiegegevens, aangevuld met meer identificerende gegeven zoals het e-mailadres, mobiele telefoonnummer en IMEI-nummer van rekeninghouders. Daarnaast moeten ook het CJIB en de Douane toegang tot het portaal krijgen.

"De Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens beoogt de geautomatiseerde levering van saldo- en transactiegegevens mogelijk te maken door Nederlandse banken met meer dan tweeëneenhalf miljoen rekeninghouders aan opsporingsdiensten. Dit zorgt voor een betere informatiepositie van opsporingsdiensten, doordat zij veiliger en sneller beschikken over de juiste saldo- en transactiegegevens,” stelt het wetsvoorstel.

Het wordt ook mogelijk om via het verwijzingsportaal bankgegevens te vorderen van vermiste personen die zich hebben onttrokken aan verplichte zorg. Verder kan de Belastingdienst het verwijzingsportaal gebruiken voor het vaststellen van de inningsstrategie, waarbij de betalingsvordering een mogelijk instrument is.

De Raad van State waarschuwde eind september dat er risico's verbonden zijn aan het geautomatiseerd opvragen en verstrekken van saldo- en transactiegegevens. "De drempel voor onnodige gegevensverstrekking wordt lager. Bovendien verschilt de reikwijdte van de vorderingsgrondslagen voor het verwijzingsportaal bankgegevens en de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan wil er sprake zijn van een rechtmatige gegevensverstrekking. Ook de waarborgen voor opsporingsambtenaren dan wel heffings- en invorderingsambtenaren tot aan de inlog in het portaal verschillen van elkaar en worden uit de toelichting niet altijd duidelijk."

Volgens de Raad van State is het dan ook belangrijk dat duidelijk wordt in hoeverre de voorgestelde waarborgen voor rechtmatige gegevensverstrekking in de praktijk effectief zullen zijn.

Via Internetconsultatie.nl kan er tot 28 december van dit jaar door iedereen op het voorstel worden gereageerd.

Als wij niet meer kunnen doen wat nodig is, wie doet het dan wel?
Blijf ons steunen, juist NU!
Juist nu blijven uitspreken

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Mab

Ben ik verdacht wanneer ik geen telefoon heb? En een vrijwel ongebruikt emailadres?

Tip voor onze zogenaamd onderbezette politiemacht, overwerkte belastingdenst die geen tijd heeft om vragen te beantwoorden/hulp te bieden: check de kabinetsleden. Ik weet van insiderinfo dat veel politici in deze posities rekeningen hebben in belasting(ontduik)paradijzen, heb het bewijs ervoor ook gezien. Pak ook bedrijven als Pfizer aan en ga daarna maar eens kijken bij het volk dat jullie salaris ophoest. Tijd om mijn Nederlandse rekeningen op te zeggen, sowieso betalen we al contant en kopen zelden iets via internet.

ML

Nog meer privacy weg plus nu ook digitale gifspuitpas.
Met stemmen(fraude) en vredelievendheid zullen we hier niet vanaf komen. iedereen die dat nu nog denkt is vreselijk naïef. Het totalitair regime in de maak.

Cookies op deze website