Lightbox Image
Afbeelding:
Binnenland 01 maart 2022

Kamervoorzitter Vera Bergkamp blokkeert motie Thierry Baudet

Redactie Blckbx
2022 03 01 Vera Bergkamp
04:37

Tijdens het Oekraïnedebat van gisteren in de Tweede Kamer weigerde Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) om een motie van FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet in stemming te brengen. Dit deed zij omdat het onderwerp van de motie niet aan de orde zou zijn.

Dat is opmerkelijk, want de motie ging over het Nederlandse ‘nee’ tijdens het referendum van 2016 over het associatieverdrag met Oekraïne. Tijdens hetzelfde Oekraïnedebat werd wel een motie in stemming gebracht waarin de Algemene Rekenkamer wordt opgeroepen om te onderzoeken of Nederlandse politieke partijen worden gefinancierd met Russisch geld. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat er moties worden ingediend die niets met het debat van dat moment te maken hebben.

Associatieverdrag Oekraïne leidt tot conflict

In zijn betoog wees Baudet de Kamer op het feit dat tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne er destijds voor waarschuwden dat een toekomstig Oekraïens lidmaatschap van de EU en de NAVO zou kunnen leiden tot een conflict: “Precies de twee dingen waar wij voor waarschuwden in de begintijd van Forum voor Democratie, toen we nog geen partij waren in de Kamer, maar wel campagne voerden rond het referendum. De twee dingen waarvoor we waarschuwden waren EU-lidmaatschap en NAVO-lidmaatschap. Die twee dingen komen veel dichterbij met het associatieverdrag, zo waarschuwden wij. En dat gaat leiden tot een conflict. Dat gaat leiden tot een oorlog. Dat werkt niet. Doe het niet. Zeer onverstandig.”

Kamervoorzitter Bergkamp blokkeert motie

Na zijn betoog en diverse interrupties bracht Baudet een motie in waarin hij de Kamer oproept om uit te spreken dat hetgeen waar de tegenstanders van het associatieverdrag destijds voor waarschuwden nu inderdaad is gebeurd.

Vervolgens onderbrak Kamervoorzitter Vera Bergkamp Baudet: “Ik wil u even onderbreken. Er is al eerder gezegd dat dit onderwerp vandaag niet aan de orde is. Ook ik accepteer deze motie niet. U gaat verder naar uw tweede motie.” Hoewel Baudet nog uitlegde dat het debat ging over Oekraïne en hij in zijn betoog precies de inhoud van de geweigerde motie uiteenzette, hield Bergkamp voet bij stuk.

Zij vroeg ook nog naar het oordeel van de Kamerleden: “Als u wilt, kan ik ook nog het oordeel van de Kamerleden vragen of zij het met mij eens zijn. Dat ga ik nu ook absoluut doen. Ik kijk even naar de heer Klaver.” Waarop GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver de Kamervoorzitter bijviel: “Volle steun, voorzitter, en het is niet eens aan de meerderheid van de Kamer. Dit is aan de voorzitter. Volle steun. En ik zou zeggen: door met dit debat.”

Weigering is opmerkelijk

De weigering van de Kamervoorzitter om de motie in stemming te brengen, omdat het debat er niet over zou gaan, is opmerkelijk. In hetzelfde debat werd namelijk wel een motie van GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver in stemming gebracht – en aangenomen – waarin de Algemene Rekenkamer wordt opgeroepen om te onderzoeken of Nederlandse politieke partijen worden gefinancierd met Russisch geld.

Ook wees FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren in een reactie op Twitter op het feit dat het regelmatig voorkomt dat er moties worden ingediend die niets te maken hebben met het debat van dat moment. Zo mocht in september 2021, tijdens een debat over een school die leerlingen dwong voor hun geaardheid uit te komen, PvdA-Kamerlid De Hoop een motie indienen waarin de regering werd opgeroepen om een herstelplan te ontwikkelen voor de cultuursector.

Over Stichting blckbx

Stichting blckbx is een stichting zonder winstoogmerk die primair wordt gefinancierd door de donaties van haar eigen publiek. Voor de mensen, door de mensen en met de mensen is waar we voor staan.

Hoewel we zorgdragen om de kosten zo minimaal te houden, zijn er toch doorlopende kosten om gedegen professionele onafhankelijke content te maken. Hierbij valt te denken aan de techniek, de regie, de redactie, de webredactie en het onderhoud van de studio. Daarom kan blckbx alleen voortbestaan via het eigen publiek, dus door jou.

Als je deze uitzending waardeert en de urgentie van Nederlands grootste onafhankelijk nieuwsplatform inziet, dan kan je meehelpen om de continuïteit van blckbx te waarborgen. Alleen door (regelmatige) donaties kunnen wij immers onafhankelijke content blijven produceren en dit verder uitbreiden, met als doel om met elkaar - en met steeds meer - de wereld beter te begrijpen.

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Requin

Zeer goed verslag over Baudet en Vera Bergkamp en Jesse Klaver.
Dit geeft de donkere wolken al aan die ons te wachten staan in een
zeer zware onderdrukking door gewetenloze sociopaten.

ing. J. Onno Dekker

Ik strijd met open vizier!

Lange_Pier

Deze gevaarlijke Karen is een 'censor' en geen kamervoorzitter. Hoezo mag de MP geen motie indienen die over het onderwerp van gesprek gaat?

Wetboek van Strafrecht
Tweede Boek. Misdrijven
Titel XXVIII. Ambtsmisdrijven
Artikel 365
De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie

Cookies op deze website