Lightbox Image
Afbeelding:
Binnenland 12 maart 2022

Overheid bespioneerde en controleerde op grote schaal kritische burgers en politici

Redactie Blckbx
2022 03 12 regering bespioneert critici

De overheid voerde tijdens de coronacrisis actief beleid om kritische burgers en politici te controleren en monddood te maken. Ook probeerde ze op diverse manieren critici in diskrediet te brengen. Dat blijkt uit een analyse van wob-documenten door dataonderzoekers Cees, Van der Vegt en Aukema.

“Het Rijk keerde zich tijdens de 'pandemie' tegen burgers en werkte kritische geluiden tegen in samenwerking met de pers, Big Tech en influencers”, aldus data-analist Daniël van der Tuin in een uitgebreid artikel dat hij schreef naar aanleiding van de analyse van de wob-documenten.

NCTV controleerde influencers

Een grote rol in het monitoren van kritische geluiden in de maatschappij was weggelegd voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De wob-documenten tonen aan dat de NCTV voortdurend informatie over journalisten, politici en influencers doorspeelde aan het ministerie van VWS. Dit gebeurde in de vorm van zogenaamde omgevingsanalyses, waarin de impact van kritische influencers en politici werd gevolgd. In de analyse worden concreet de namen genoemd van opiniepeiler Maurice de Hond, auteur Hans van Tellingen, PVV-Kamerlid Fleur Agema en Caroline van der Plas van BBB.

Influencers werden aan de andere kant ook ingeschakeld door de overheid als strategie om te proberen om gedragsveranderingen te bewerkstelligen bij het publiek, blijkt uit de documenten. Vaststaat dat in ieder geval Sofiane Boussaadia (Boef), Ali Bouali (Ali B.) en Famke Louise gezamenlijk 55 duizend euro betaald kregen voor hun bijdrage aan de campagne ‘alleen samen’.

Critici in diskrediet

De wob-documenten tonen verder aan dat de regering critici actief in diskrediet probeerde te brengen tijdens de crisis en probeerde hun standpunten te ondermijnen. De overheid blijkt daarnaast techbedrijven onder druk te hebben gezet om kritische geluiden de kop in te drukken. “Expliciet wordt vermeld dat kritische geluiden over de NAVO en EU in de kiem moeten worden gesmoord,” schrijft Van der Tuin. “De kritiek van burgers op het beleid, die zich hoofdzakelijk via social media verspreidt, wordt tegengegaan door techbedrijven onder druk te zetten om deze geluiden te censureren en burgers van platformen te verwijderen,” zo concludeert hij.

Tegenwerken kritiek regeringsbeleid

De onderzoekers constateren dat de autoriteiten een duidelijke strategie hadden om 'desinformatie' op social media aan te pakken. In werkelijkheid gaat het hierbij niet om het tegengaan van misleidende informatie. Het gaat vooral om het tegenwerken van kritiek op het regeringsbeleid. Uit de wob-documenten blijkt dat hierbij ook veel ministeries betrokken waren, waaronder de ministeries van Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken, Defensie, Justitie, Economische Zaken en Onderwijs.

CTB één van de primaire doelen

“Na twee jaar is volstrekt duidelijk dat de hoofddoelen aan de politieke top weinig met virusbestrijding te maken hadden. Alles wijst op het CTB als één van de primaire doelen. Dit is feitelijk een burgercontrolesysteem in wording, waarmee men in Brussel in de nabije toekomst heel wat van plan is”, aldus Van der Tuin.

Over stichting blckbx

Stichting blckbx is een stichting zonder winstoogmerk die primair wordt gefinancierd door de donaties van haar eigen publiek. Voor de mensen, door de mensen en met de mensen is waar we voor staan.

Hoewel we zorgdragen om de kosten zo minimaal te houden, zijn er toch doorlopende kosten om gedegen professionele onafhankelijke content te maken. Hierbij valt te denken aan de techniek, de regie, de redactie, de webredactie en het onderhoud van de studio. Daarom kan blckbx alleen voortbestaan via het eigen publiek, dus door jou.

Als je dit artikel waardeert en de urgentie van Nederlands grootste onafhankelijk nieuwsplatform inziet, dan kan je meehelpen om de continuïteit van blckbx te waarborgen. Alleen door (regelmatige) donaties kunnen wij immers onafhankelijke content blijven produceren en dit verder uitbreiden, met als doel om met elkaar – en met steeds meer – de wereld beter te begrijpen.

Lees meer over: NCTV wob-documenten

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
LibertyCity

Dit is buitengewoon schokkend en zou alleen passen in een dictatuur. Campagnes voeren over beleid is iets anders dan een informatie oorlog uitvechten. Dit stopt blijkbaar niet vanzelf. In het verlengde hiervan past de speech van Omtzigt bij de Vranckenlezing over soevereiniteit. Een haarscherpe analyse over soevereiniteit van ons land bezien vanuit het Plakkaat van Verlatinghe.

Cookies op deze website