Lightbox Image
Afbeelding:
Binnenland 15 juni 2022

Studie TU: ’70 procent stikstofdepositie door luchtvaart niet meegeteld’

Redactie Blckbx
2022 06 15 TU Delft vliegtuigen stikstof
3:00

Uit een nog te verschijnen studie van de TU Delft zou blijken dat het kabinet de stikstofdepositie van de luchtvaart veel te rooskleurig inschat, en dat 70 procent van de neerslag van stikstof door vliegtuigen niet wordt meegeteld.

Een samenvatting van de studie van de TU Delft werd dinsdag openbaar gemaakt door Schipholwatch. De studieresultaten waren al in september vorig jaar bekend, maar zijn officieel nog onder embargo tot volgende week dinsdag. Volgens Schipholwatch heeft deze tijdelijke geheimhouding mogelijk te maken met ‘de explosieve maatregelen die minister Christianne van der Wal vorige week bekend heeft gemaakt en die duizenden boeren raken in hun bedrijfsvoering en hun persoonlijke leven.’

De samenvatting van de studie stelt dat het huidige regelgevingsbeleid ter beperking van stikstofdepositie door de luchtvaart beperkt is tot lokale schaal en onvoldoende toepasbaar is op het mondiale karakter van de luchtvaartindustrie.

Regionaal tot 30 procent

De luchtvaartsector zou verantwoordelijk zijn voor 0,71 procent van de totale stikstofdepositie wereldwijd. Uit de samenvatting van de studie is echter al op te maken dat de regionale impact van stikstofemissies van vliegtuigen kan oplopen tot wel 30 procent van het totaal. Voor de gebiedsgerichte aanpak van de minister is dat een aanzienlijk percentage, maar zij denkt de luchtvaart volgend jaar slechts met algemene maatregelen aan te pakken.

Zo zou in het gebied rond Schiphol de depositie ofwel neerslag van stikstof met slechts 12 procent hoeven te dalen, volgens de stikstofkaart van de minister. De stikstofoxiden uit de luchtvaart staan niet op die kaart ingekleurd, maar zouden volgens de studie groter zijn dan de uitstoot door boeren in het gebied.

Dichtbij Schiphol liggen verschillende Natura 2000-gebieden, waarin volgens de studie van ir. Marijn van Loo van de TU Delft tot een derde van alle stikstofdepositie afkomstig is van het vliegverkeer van en naar Schiphol.

Luchtvaart buiten schot gehouden

Het was al bekend dat de luchtvaartindustrie ook in het stikstofdossier een uitzonderingspositie geniet, maar nooit eerder bleek in welke mate de bevoordeling plaatsvond. Immers rekent de Nederlandse overheid – in tegenstelling tot de voorschriften van de Europese Unie – de uitstoot boven een vlieghoogte van 900 meter niet mee.

Van Loo stelt nu dat hierdoor maar liefst 70 procent van alle stikstofdepositie door vliegtuigen buiten beeld blijft. De depositie is dat deel van de uitstoot dat neerslaat op de bodem, dat verzuring van de grond zou veroorzaken en daardoor de natuur schade zou berokkenen.

Door slechts de uitstoot te berekenen van de zogenaamde start- en landingsfases van vluchten, wordt gemiddeld maar 7,7 procent van de uitstoot meegenomen in de rekenmodellen van de overheid. De overige 92 procent vindt plaats boven de grens van 900 meter en telt ‘dus’ niet mee.

Deze cijfers zijn ronduit schokkend te noemen in het licht van de recent door minister Van der Wal aangekondigde plannen, waarbij in sommige gebieden de stikstofneerslag tot meer dan 95 procent teruggebracht dient te worden en waarbij de luchtvaart vooralsnog buiten schot wordt gehouden.

De minister heeft aangekondigd pas volgend jaar met generieke maatregelen te komen om de emissies van de luchtvaart aan te pakken, maar wil dat buiten de gebiedsgerichte aanpak laten vallen die geldt voor de boeren. De studie van de TU Delft lijkt een dergelijk beleid niet te ondersteunen met wetenschappelijke feiten: ook de vliegtuigen zorgen lokaal voor zeer grote deposities.

Bron: Schipholwatch

Crowdfunding: live-registratie van het boerenprotest op 22 juni a.s.
Doneer
22 06 15 boerenprotest crowdfunding

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Kurt

Super dat hier aandacht voor is!
De verdeel-en-heers-regenten proberen burgers weer tegen elkaar uit te spelen, maar Schiphol watch staat aan de kant van de boeren - idee uit nodigen?
Btw: volgens de emissie registers braken Tata Steel en Schiphol met Shell de meeste troep uit, en zou het een goed iets zijn als Schiphol haar schade aan het leefklimaat van de steeds meer uitdijende bring van omwonenden (Leiden nu al last/Kaag-baan)beperkt door de isolatie voor hen te betaken. Vlieg-promotor Van der Wal zal dat nooit willen - en Dan valt e.e.a. in duigen

Mab

Tja en zo horen we ook niet wat treinen echt aan vervuiling veroorzaken, wat vliegmaatschappijen verplicht compenseren en wordt de burgerluchtvaart zwart gemaakt maar moeten we vooral kokosolie en andere exotische producten importeren, intussen worden de boeren aangevallen op hun vervuiling en zelfs onteigend zodat we nog meer in moeten vliegen, varen of rijden. Ook horen we niet dat al dat digitale geneuzel rond de 5 keer meer uitstoot veroorzaakt dan de totale luchtvaartsector. Lekker mensen tegen elkaar opzetten voor percentages van de 2% uitstoot waar de mens voor verantwoordelijk is. de rest is niet menselijk. 0,7% van 2%, wauw!

Cookies op deze website