Lightbox Image
Afbeelding:
Corona 10 maart 2023

Australië noteerde in 2022 hoogste sterftecijfers sinds Tweede Wereldoorlog

Redactie Blckbx
2023 03 10 oversterfte australie
3:00

Het aantal mensen dat in Australië overleed, was in 2022 het hoogste in meer dan tachtig jaar, blijkt uit officiële cijfers. Ondanks de milde omikron-variant geven experts tóch het virus de schuld. 'Door de COVID-vaccins komt het in ieder geval niet'.

Na zonder noemenswaardige oversterfte de eerste anderhalf jaar van de ‘pandemie’ te zijn doorgekomen, begon het aantal overlijdens vanaf augustus/september 2021 plotseling sterk te stijgen in Australië. Vrijwel heel het jaar 2022 was er forse oversterfte, vooral bij ouderen maar ook bij jonge leeftijdsgroepen. Meer dan 174.000 sterfgevallen werden vorig jaar geregistreerd – maar liefst 12 procent meer dan voorspeld.

Volgens het Actuaries Instituut, dat het onderzoek naar de sterftecijfers van 2022 deze week naar buiten bracht, is de sterftetoename op afstand de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog. Karen Cutter, van de COVID-19-mortaliteitswerkgroep van het instituut, verwoordde de ongekende stijging tegenover News.com.au netjes door te zeggen dat de niveaus ‘niet binnen de normale fluctuaties vallen in niet-pandemische tijden’.

Bron: Actuaries Instituut

Cutter noemde de strenge lockdowns en coronamaatregelen in Australië als mogelijk bijdragende factor aan de oversterfte. “Veel mensen konden geen gezondheidszorg krijgen tijdens de pandemie, omdat veel diensten hun deuren sloten of minder diensten aanboden. Dat kan ook hebben bijgedragen aan de toename van het aantal sterfgevallen.”

'Virus hoofdoorzaak'

Hoewel in 2022 de omikron-variant dominant was – die naar verluidt lang niet zo dodelijk is – wijst het instituut toch naar het virus als hoofdoorzaak. “Van de extra 20.000 sterfgevallen kunnen er 10.300 rechtstreeks toegeschreven worden aan COVID-19,” aldus Cutter. “En 2.900 kunnen op een of andere manier in verband worden gebracht met het virus. De overige 6.600 extra sterfgevallen hielden geen verband met COVID-19.”

Cutter had een verklaring waarom de sterfte 'aan óf met' het virus in 2022, ondanks de omikron-variant, zo hoog zou zijn geweest. "Het sterfterisico is hoger na een acute COVID-infectie, en de meeste Australiërs hebben nu COVID-19 gehad," beweerde ze. “Eerder onderzoek heeft aangetoond dat iedereen die COVID heeft gehad een risico loopt om tot achttien maanden na de infectie aan het virus te overlijden,” verklaarde ze de ‘uitgestelde’ COVID-sterfte.

Ze zei dat ‘wetenschappers uit China’ ontdekten dat iedereen die het virus oploopt lange tijd een verhoogd risico heeft op dodelijke hartproblemen, waaronder hartfalen, beroerte, atriale fibrillatie, myocardinfarct en hartziekten, en dat ‘andere studies’ hebben aangetoond dat het virus het risico op veneuze trombo-embolie verhoogt, een aandoening waarbij zich in een ader een bloedklonter vormt.

'Niet de prikken'

Het Actuaries Instituut repte vreemd genoeg met geen woord over de rol van de COVID-vaccins, als mogelijke oorzaak van de hoge sterfte. De complicaties van het virus die Cutter opnoemde, zoals hartfalen en myocardinfarct, komen ook naar voren als bijwerkingen van de vaccins tegen COVID-19. Sommige worden door de vaccinfabrikanten zelfs op de bijsluiter vermeld.

Omdat op sociale media en in de onafhankelijke pers wél de link met de vaccins werd gelegd, liet News.com.au enkele vaccindeskundigen aan het woord, om de 'geruchten' te ontkrachten. Associate Professor James Trauer, hoofd van de afdeling epidemiologische modellering van de Monash University, zei dat 'vrijwel geen' van de extra sterfgevallen te wijten was aan vaccins.

"Ik kan niet zeggen geen van alle, want een klein handjevol sterfgevallen was te wijten aan vaccins, maar we begrijpen de oorzaken van deze stijging van het sterftecijfer, en in wezen hebben vaccins niet bijgedragen," zei hij, eraan toevoegend dat ze grotendeels werden verklaard door COVID zelf, én door een natuurlijke stijging van het sterftecijfer in landen als Australië en Nieuw-Zeeland met een verouderende bevolking.

Peter Collignon, professor aan de Australian National University en deskundige op het gebied van besmettelijke ziekten, die eerder voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werkte, zei dat het aantal sterfgevallen als gevolg van vaccins 'vrij minimaal' was en dat 'voor elk sterfgeval dat aan vaccins kan worden toegeschreven, duizenden voorkomen hadden kunnen worden', een stelling die hij echter niet hard kon maken in het artikel.

Net als in Nederland is in Australië nog niet onderzocht of de prikken kunnen worden uitgesloten. Het wegwuiven van de vaccins als mogelijke oorzaak, lijkt dan ook wat voorbarig. Vooral ook omdat het aantal overlijdens slechts enkele maanden na het goed op gang komen van de massavaccinaties tegen COVID, eind zomer 2021, ineens omhoogschoot.

Als wij niet meer kunnen doen wat nodig is, wie doet het dan wel?
Blijf ons steunen, juist NU!
Juist nu blijven uitspreken

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Mab

Cornavirussen zijn er sinds mensenheugenis, al eeuwen lopen we het dus op, daarom had bijna 90% al een afweerrespons op het virus. Als het zo'n risico vormt, dan zou er al jaren een risico zijn en er dus niets veranderen in het beeld. Hoeveel mensen vallen er ineens om met niet zelden meerdere dingen tegelijk die geen prik hebben gehad? Het is inderdaad niet onderzocht maar een rondvraag in mijn omgeving maakt verontrustend veel duidelijk: geen. Ook de doktersassistent en huisarts in ons dorp weten van geen geval.

GTRene

Die ene mr J Goebels zei het ooit zo en we weten dat o.a. de EU Azov = Na...ziedaar steunt en vele truckjes uit die tijd toepassen :

“If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.”

Cookies op deze website