Lightbox Image
Afbeelding:
Corona 04 november 2022

RIVM toverde met cijfers om beeld te vormen van 'pandemie van de ongevaccineerden'

Redactie Blckbx
2022 11 04 rivm toverde met cijfers
4:20

Net voor de introductie van de coronatoegangsbewijzen verspreidde het RIVM het persbericht dat vier van de vijf mensen in het ziekenhuis ongevaccineerd waren. Een Wob-onderzoek laat zien dat het instituut daarvoor flink moest goochelen met cijfers én dat minister De Jonge daarvan wist.

Met het bericht dat vier van de vijf corona-patiënten in het ziekenhuis ongevaccineerd waren, vormde het RIVM mede het beeld dat er sprake zou zijn van een 'pandemie van de ongevaccineerden'. De beeldvorming droeg ook in belangrijke mate bij aan het draagvlak voor het coronatoegangsbewijs (CTB).

Reden voor data-onderzoeker Ferdi Tuinman om een Wob-verzoek in te dienen bij het RIVM en te onderzoeken waar het instituut dit destijds op baseerde en of de bewering wel klopte.

“Om te beginnen handelde het RIVM niet zelfstandig,” toont Tuinman aan. “Er was druk vanuit het ministerie van Volksgezondheid en De Jonge om dit bericht de deur uit te doen. Men noemde het een ‘nieuwe bestelling’ van de minister.”

Tuinman ontdekte in de documenten dat er door het RIVM allerlei trucs moesten worden uitgehaald om vier van de vijf mensen in het ziekenhuis als ongevaccineerd te kunnen aanmerken.

Zo werd een substantieel deel van de coronapatiënten in de ziekenhuizen bewust en ten onrechte als ongevaccineerd aangemerkt. Het gaat om patiënten van wie de vaccinatiestatus onbekend was, of die hun vaccinatiestatus niet wilden prijsgeven.

In een e-mail van 30 augustus 2021 stelt een ambtenaar voor om ‘onbekend’ gewoon te tellen als ‘ongevaccineerd’.

“Dat komt omdat de onderliggende datasets van CIMS [COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem] niet klopten. Wie geen toestemming gaf om de vaccinatiestatus te delen, telde als ongevaccineerd. Dit betreft ongeveer 9 procent van de data,” aldus Tuinman.

Tuinman ontdekte ook dat coronaminister Hugo de Jonge nauw betrokken was bij het doen uitgaan van het persbericht. Op 14 oktober schrijft iemand van het RIVM in een e-mail dat hij zojuist in een call zat met de minister om het ‘nieuwsbericht’ te bespreken. “Het persbericht wordt besproken met De Jonge. De uitkomst is dat de data over status onbekend weggelaten wordt,” aldus Tuinman. Een andere e-mail laat zien dat het weglaten van getallen binnen het RIVM gezien wordt als ‘op het randje’.

Definitie gevaccineerd

De definitie wanneer iemand wordt beschouwd als gevaccineerd, heeft mogelijk een belangrijke rol gespeeld bij de ‘berekeningen’ van het RIVM. Op 30 augustus 2021 schrijft iemand van het RIVM in een e-mail dat mensen die met het Janssen-vaccin geprikt zijn tussen 14 en 28 dagen na vaccinatie niet meer als ‘deels gevaccineerd’ maar als ‘ongevaccineerd’ worden geteld.

In een e-mail van 31 augustus 2021 gaat het over de vaccinatiestatus van mensen die de mRNA-vaccins hebben ontvangen. Uit de e-mail blijkt dat mensen pas veertien dagen na de tweede dosis als ‘volledig gevaccineerd’ worden beschouwd. Tussen de twee prikken zit zes weken, dus de status ‘volledig gevaccineerd’ komt pas acht weken na de eerste prik.

Of mensen in de periode daarvoor, net als bij Janssen, als ongevaccineerd of als gedeeltelijk gevaccineerd worden beschouwd, komt niet naar voren in het document.

Conclusie

Tuinman: “Het persbericht zorgde voor draagvlak voor het CTB. Maar er zat druk achter van De Jonge, die het bericht ‘bestelde’ en zich bemoeide met statistische keuzes. Kort daarna moesten we overal onze QR-tonen.”

“Deze Wob lijkt mij toch wel één van de meest brisante. Gegoochel met cijfers over vaccinatiestatus om Hugo’s ‘pandemie van de ongevaccineerden’ te onderbouwen. RIVM medeplichtig, ondanks zichtbare gewetensbezwaren,” zegt data-onderzoeker Cees van den Bos op Twitter.

Collega Daniël van der Tuin reageert geschokt op de onthullingen: “Deze vervalste statistieken werden destijds door pers en Rijk gebruikt om ongevaccineerde burgers op te jagen. Schokkend.”

Als wij niet meer kunnen doen wat nodig is, wie doet het dan wel?
Blijf ons steunen, juist NU!
Juist nu blijven uitspreken

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Natuurlijke-immuniteit

Krijgen deze ongevaccineerden nu korting op hun zorgpolis?

"Een andere e-mail laat zien dat het weglaten van getallen binnen het RIVM gezien wordt als ‘op het randje’."
Corruptie noemen we dat. Maar gelukkig wel op het randje. Dus dan mag het?

Cookies op deze website