Lightbox Image
Afbeelding:
Corona 04 maart 2022

CBS onderzoekt expliciet rol COVID-vaccinaties bij oversterfte

Redactie Blckbx
2022 03 03 doodskist
3:39

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzoekt expliciet welke invloed COVID-vaccinaties hadden op de torenhoge sterftecijfers in met name de tweede helft van vorig jaar, zo geeft een woordvoerder van het statistiekbureau toe tegenover blckbx, en blijkt tevens uit het onderzoeksplan waarop dit medium de hand wist te leggen.

Onlangs werd bekend dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de komende maanden gaat onderzoeken welke oorzaken ten grondslag liggen aan de forse sterfte in de tweede helft van 2021. In sommige weken stierven er wel 40 procent meer mensen dan normaal in dezelfde periode. Deels onverklaarbaar en maar voor een deel veroorzaakt door corona, zo stelde het CBS. Als mogelijke andere oorzaken noemde het statistiekbureau met name ‘dat specifieke risicogroepen zouden zijn overleden aan andere virussen’ of ‘door vanwege corona uitgestelde zorg’, maar zei nog niets zeker te weten.

Rol COVID-vaccinaties

Over de mogelijke rol van sterfte door toedoen van COVID-vaccinaties repte het CBS in eerdere berichtgeving niet, laat staan of daar in het onderzoek naar wordt gekeken. Vandaar dat blckbx bij het statistiekbureau aan de bel trok. Naast een bevestigend antwoord van de woordvoerder van het CBS op de vraag of gekeken wordt naar de rol van vaccinaties, heeft blckbx de hand weten te leggen op een projectvoorstel voor het onderzoek naar de oorzaken van de onverklaarbare sterfte. Op pagina vijf van het voorstel geeft het CBS allereerst aan dat bijwerkingencentrum Lareb zal worden betrokken bij het onderzoek. Lareb is de instantie waar vaccinbijwerkingen worden gemeld. “Lareb voert voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een deel van de wettelijke taak uit op het gebied van de geneesmiddelenbewaking. Lareb zal daarom betrokken worden bij het beantwoorden van de vraag of vaccinatie bijgedragen heeft aan sterfte”.

Schouwrapporten screenen

Verderop in het projectvoorstel, op pagina acht, lees je in ambtelijke taal hoe onderzocht gaat worden in hoeverre vaccinatie heeft bijgedragen aan de totale sterfte in 2021. Het komt erop neer dat de onderzoekers onder andere schouwrapporten gaan screenen op meldingen van vaccinatie als doodsoorzaak. Daarbij zullen ze ook kijken naar de aard van de meldingen, om zo uiteindelijk een duidelijk overzicht te krijgen van de effecten van vaccinatie. Om een helder beeld te krijgen van de schaal waarop vaccinatie mogelijk heeft bijgedragen aan de sterfte, worden de kwalitatieve gegevens vervolgens gespiegeld aan andere bestanden, bijvoorbeeld de bijwerkingendatabase van Lareb.

'Sterfte-incidentie na vaccinatie'

Verder staat in het voorstel dat ook het RIVM samen met Lareb onderzoek kan doen naar de omvang van het vaccinatieprobleem door: "het bestuderen van eventuele negatieve vaccineffectiviteit in risicoperiodes na vaccinatie, het bestuderen van eventuele trendbreuk(en) in sterfte-incidentie na vaccinatie, of het bestuderen van trends in COVID-19-sterfte en niet-COVID-19 sterfte binnen 21 dagen na vaccinatie in aparte groepen voor Wlz/niet-Wlz-zorggebruikers en leeftijdsgroepen." Ter verduidelijking; Wlz-gebruikers zijn mensen die zware, intensieve zorg nodig hebben, Wlz staat voor Wet langdurige zorg.

Als andere mogelijk geschikte methode wordt genoemd: "een self controlled case series methode, waarbij de relatieve incidentie van adverse events (in dit geval: sterfte) binnen de persoon vergeleken wordt in een risicoperiode (in dit geval bijvoorbeeld: binnen 21 dagen na vaccinatie) en andere periodes binnen de observatietijd.”

Kortom, de potentiële invloed van COVID-vaccinaties op sterfte en oversterfte wordt tijdens het onderzoek van het CBS, RIVM en Lareb uiterst serieus genomen. De woordvoerder van het CBS wil uiteraard niet vooruit lopen op de resultaten van het onderzoek, die in juni 2022 bekend worden gemaakt.

Over stichting blckbx

Stichting blckbx is een stichting zonder winstoogmerk die primair wordt gefinancierd door de donaties van haar eigen publiek. Voor de mensen, door de mensen en met de mensen is waar we voor staan.

Hoewel we zorgdragen om de kosten zo minimaal te houden, zijn er toch doorlopende kosten om gedegen professionele onafhankelijke content te maken. Hierbij valt te denken aan de techniek, de regie, de redactie, de webredactie en het onderhoud van de studio. Daarom kan blckbx alleen voortbestaan via het eigen publiek, dus door jou.

Als je deze uitzending waardeert en de urgentie van Nederlands grootste onafhankelijk nieuwsplatform inziet, dan kan je meehelpen om de continuïteit van blckbx te waarborgen. Alleen door (regelmatige) donaties kunnen wij immers onafhankelijke content blijven produceren en dit verder uitbreiden, met als doel om met elkaar - en met steeds meer - de wereld beter te begrijpen.

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Joop1975

Ik ben enorm benieuwd of dit echt serieus onderzoek wordt of een show-onderzoek.
Tot nu aan toe heeft Lareb een duidelijke standpunt ingenomen dat je wanneer je dood gaat MET corona het DOOR corona komt en niet door onderliggend lijden. Als je dood gaat na vaccinatie komt het NIET door het vaccineren maar door onderliggend lijden.

Requin

De WEF-landverraders pogen de koppen uit de strop te trekken op het schavot
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het onderzoeksvoorstel is buitengewoon ingewikkeld gemaakt. Bij TNO werd dat een voorstel tot beleidsbevestigend onderzoek genoemd.
Als iets nodeloos complex wordt gemaakt dan weet je het wel; een witwasoperatie!

Percentage doden zonder vaccinatie vergeleken met percentage doden met vaccinatie
is op een bevolking van miljoenen het enige dat je hoeft te doen. Het is een ceteris paribus kwestie. We hebben geen andere factoren die deze vergelijking in de weg staat!

ing. J. Onno Dekker

Cookies op deze website