Lightbox Image
Afbeelding:
Corona 23 september 2022

‘COVID-vaccinaties oorzaak scherpe daling geboortecijfer Zwitserland’

Redactie Blckbx
2022 09 23 babys zwitserland
4:30

Het is statistisch gezien voor 99,3 procent zeker dat de scherpe daling van het aantal geboortes in Zwitserland veroorzaakt wordt door de COVID-vaccinaties, zegt hoogleraar verzekeringseconomie Konstantin Beck in de krant Weltwoche.

Net als heel veel landen kampt Zwitserland in 2022 met een onwaarschijnlijk hoge afname van het aantal geboortes. Voor heel Zwitserland is berekend dat het aantal geboortes in de eerste zes maanden van dit jaar 17,5 procent lager is dan normaal. De stad Zürich zag in juni zelfs een afname van 31 procent vergeleken met normaal.

De eerste maand van het jaar was er in Zwitserland nog geen sprake van een afname van het aantal geboortes. De geboortecrisis is ongekend, stijgt hard en gaat alle statistische bandbreedtes ver te buiten.

Vaccinaties tegen COVID

Naar aanleiding van de ingestorte geboortecijfers schreef de auteur Raimund Hagemann samen met twee statistici een studie met de titel ‘De dalende geboortecijfers in de Zwitserse kantons’. Hun ‘gedurfde’ stelling was dat COVID-vaccinaties leiden tot onvruchtbaarheid. De studie is gebaseerd op gegevens van het Zwitserse Federale Bureau voor de Statistiek (BFS) over de eerste vijf maanden van 2022. In die periode nam het aantal geboortes in Zwitserland af met 15,1 procent.

Hagemann en collega’s toonden aan dat er een zeer nauwkeurige correlatie in de tijd bestaat: Vaccinaties bereiken hun maximum in de maanden mei en juni 2021 (met respectievelijk 537.100 en 843.700 eerste vaccinaties) ­– en de geboortecrisis begon negen maanden later, in februari en maart 2022, toen het aantal geboortes ineens sterk begon af te nemen.

De landelijke krant Weltwoche, die eenmaal per week verschijnt, verzocht statisticus professor Konstantin Beck van de universiteit van Luzern om de statistische methode van het onderzoek te beoordelen. De bevindingen van Beck wijzen niet alleen op correlatie maar ook op een causaal verband. (Het artikel in Weltwoche is alleen te lezen voor abonnees maar is met toestemming van de auteur hier in zijn geheel te lezen.)

‘Causaal verband bewezen’

Na het uitsluiten van andere mogelijke oorzaken, zoals het virus zelf, een uitgestelde kinderwens vanwege onzekere tijden, incomplete statistische data en de 'beperkte' babyboom in 2021, kan Beck niets anders dan met grote zekerheid vaststellen dat inderdaad de coronavaccins de oorzaak zijn van de afgenomen geboortecijfers. Hij zegt aan te kunnen tonen dat er niet alleen sprake is van correlatie maar ook causaliteit. Dat doet hij door de geboortecijfers per kanton/regio te vergelijken met de vaccinatiegraad per kanton.

“Het is bekend dat het aantal geboortes in Zwitserland in 2022 is gedaald, en vrijwel alle kantons zijn door de daling getroffen. Als we nu twee grote aselecte steekproeven van kantons trekken, valt te verwachten dat de daling van het aantal geboorten in beide steekproeven ongeveer gelijk zal zijn, of in ieder geval niet significant zal verschillen. Een verdeling van de kantons in twee groepen volgens de alfabetische volgorde van hun namen bevestigt dit. Volgens onze berekening kan, zoals verwacht, een systematisch verschil in de geboortecijfers van de twee groepen met 96 procent waarschijnlijkheid worden uitgesloten,” aldus Beck.

Beck geeft aan dat de onderverdeling van de kantons volgens het niveau van hun vaccinatiequota (eind augustus 2021) ook geen systematische invloed zou moeten hebben op de geboortecijfers van de twee groepen. Kantons met een bovengemiddelde vaccinatiegraad van 59 tot 65 procent zijn Zürich, Bern, Genève, Basel-Stadt, Baselland, Vaud, Fribourg, Ticino, Neuchâtel en Zug. Alle andere kantons hebben percentages tussen 42 en 57 procent.

“Deze uitsplitsing levert op dat er momenteel in alle kantons gemiddeld 339 geboortes per maand minder zijn, maar in de kantons met een hoge vaccinatiegraad zijn dat er nog eens gemiddeld 381 extra,” zegt Beck. “Met andere woorden: in de groep kantons met een hoge vaccinatiegraad zijn er meer dan twee keer zoveel ontbrekende baby's, namelijk gemiddeld 720 per maand, terwijl het er in de groep kantons met een lagere vaccinatiegraad gemiddeld 339 zijn.”

'Kan geen toeval zijn'

Volgens de hoogleraar kan dit geen toeval zijn. “Uit de desbetreffende statistische test blijkt dat er slechts een kans van 7 per duizend is dat dit toeval is en dat de kans 99,3 procent is dat vaccinatie een problematische invloed heeft op de voortplanting.”

Volgens Beck rijst nu de vraag wat de bovengenoemde groep kantons van Zürich tot Zug onderscheidt van de rest van Zwitserland, afgezien van de vaccinatiegraad. Beide groepen omvatten verschillende talen, beide hebben landelijke en stedelijke kantons.

Beck: “En zelfs als er systematische verschillen zouden kunnen worden gevonden, zouden die geschikt moeten zijn om verschillen in geboortecijfers op een zinvolle manier te verklaren. Zolang deze vraag niet definitief kan worden beantwoord, moet op basis van de thans beschikbare Zwitserse geboortecijfers worden aangenomen dat vaccinatie de oorzaak is van de ongewoon sterke daling van het aantal levendgeborenen.”

'Geen goed argument'

Ook het Zwitsers statistiekbureau BFS kreeg de vraag voorgelegd waarom de geboortecijfers in de eerste zes maanden van dit jaar op sommige plaatsen zoveel lager zijn dan een jaar eerder. BFS wijst erop dat 2021 een jaar was met een bijzonder hoog aantal geboortes. "Na perioden van uitzonderlijk hoge aantallen wordt vaak een afname geconstateerd."

Verder kan en wil BFS geen commentaar geven op de redenen voor de ontwikkeling. “Het is belangrijk de tweede helft van het jaar en de definitieve cijfers af te wachten alvorens analyses voor het jaar 2022 uit te voeren.”

Professor Beck maakt korte metten met het argument van het statistiekbureau. "In 2021 was er inderdaad een plus van 3,5 procent in het aantal geboortes. Dat zou het jaar erop kunnen leiden tot een beperkte afname. Maar niet met 15,1 procent minder dan het langjarig gemiddelde."

Over stichting blckbx

Blckbx is een stichting zonder winstoogmerk die wordt gefinancierd door donaties van haar eigen publiek. Voor de mensen, door de mensen en met de mensen: dát is waar blckbx voor staat.

Hoewel we ervoor zorgen dat we de kosten zo minimaal mogelijk houden, zijn er toch doorlopende kosten om gedegen en professionele content te maken. Denk hierbij aan de techniek, de regie, de redactie, de webredactie en het onderhoud van de studio. Om de continuïteit van blckbx te waarborgen, hebben we daarom jouw hulp nodig.

Als je dit artikel waardeert en de urgentie van Nederlands grootste onafhankelijke nieuwsplatform inziet, dan nodigen we je van harte uit om ons te steunen. Alleen dankzij regelmatige donaties kunnen wij onafhankelijke content blijven produceren en onze reikwijdte vergroten, met als doel om de wereld beter te begrijpen. Voor de mensen, door de mensen en met steeds méér mensen.

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Sunclair

Wat ik mis is onderzoek naar miskramen, e.d.. In mijn eigen directe kring zie ik recent bij mensen die "gevaccineerd" zijn meerdere miskramen of bijzondere afwijkingen bij foetussen.
Stel dat er wel net zoveel vrouwen zwanger worden maar dat er tijdens de zwangerschappen veel mis gaat en dat er uiteindelijk maar een deel als gezonde baby's worden geboren?
En is er een onderzoek naar het aantal zwangerschappen en geboortes waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen "gevaccineerden" en "ongevaccineerden"?

ML

Mooi, een hoogleraar die zijn nek durft uit te steken, wordt tijd voor meer van deze mensen.

Cookies op deze website