Lightbox Image
Afbeelding:
Corona 07 september 2022

Israël betrapt op verzwijgen ernstige bijwerkingen Pfizer-vaccin

Redactie Blckbx
2022 09 06 Israel2 Cropped
9:30

Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid wist dat bijwerkingen veel langer duren dan opgegeven door Pfizer en dat er een causaal verband is met het vaccin, maar verzweeg dit en manipuleerde de data, zo suggereert een gelekte video. ‘Het is de smoking gun.’

Israël is het land waar men voor het eerst op grote schaal begon met vaccineren tegen corona. Het heeft een hoge vaccinatiegraad en werd door de Pfizer-CEO Albert Bourla ‘het laboratorium van de wereld’ genoemd. Op 20 augustus publiceerde het ministerie van Volksgezondheid een rapport over bijwerkingen, gebaseerd op een nieuw rapportagesysteem. Dit werd ontwikkeld omdat een eerder systeem ‘niet gevalideerd konden worden en niet geschikt was voor analyse’, volgens het rapport. Dat het ministerie het eerdere rapportagesysteem om de veiligheid van de vaccins te monitoren nu ‘ongeschikt voor analyse’ verklaart, is op zichzelf al opmerkelijk, aangezien Israël ‘het laboratorium van de wereld’ is.

Het ministerie stelde een extern team van experts aan om de meldingen uit het rapportagesysteem te analyseren. Gelekte opnames van een online bijeenkomst tussen deze experts en het ministerie laten zien dat hun bevindingen in sterk contrast staan met de inhoud van het officiële rapport. Het onderzoeksteam ontdekte dat bijwerkingen veel langer aanhouden dan dat Pfizer beweert. Én zij troffen een causaal verband aan tussen het vaccin en bijwerkingen. Maar hiervan is niets terug te lezen in het rapport. De studie is gebaseerd is op gegevens die zijn verzameld gedurende zes maanden, van december 2021 tot en met mei 2022.

Het nieuws over dit lek en de mogelijke implicaties ervan werd voor het eerst naar buiten gebracht door de Israëlische gezondheidsjournalist Yaffa Shir-Raz, die de opgenomen Zoom-bijeenkomst en het officiële rapport analyseerde met Retsef Levi, hoogleraar bedrijfsbeheer aan de MIT Sloan School of Management.

Bang voor rechtszaken

In de heimelijk opgenomen presentatie horen we professor Mati Berkowitz, pediatrisch specialist en hoofd van het externe onderzoeksteam, zijn zorgen uiten over mogelijke aansprakelijkheid na de bevindingen van zijn team. In onderstaande video waarschuwt Berkowitz de ambtenaren ervoor dat zij goed moeten nadenken over hoe zij de uitkomsten van de studie aan het publiek presenteren, aangezien deze volledig in tegenspraak zijn met de beweringen van het ministerie dat ernstige bijwerkingen zeldzaam en van korte duur zijn.

“Hier moeten we echt medisch-juridisch denken. Waarom medisch-juridisch? Omdat we bij nogal wat ongewenste voorvallen zeiden: ‘Oké, het bestaat en er is een rapport, maar laat je tóch vaccineren’. Ik bedoel, we moeten nadenken over hoe we het moeten opschrijven en hoe we het correct moeten presenteren. Zodat dit later geen rechtszaken oplevert: ‘Wacht, wacht, wacht, jullie zeiden dat alles goed komt en dat je gevaccineerd kunt worden. En kijk nu eens wat er met mij is gebeurd. Het verschijnsel blijft voortduren,” aldus het hoofd van de onderzoeksgroep, die zijn juridische kompas laat spreken maar zijn medisch geweten lijkt te verloochenen.

Tekst gaat verder onder de tweet

Causaal verband

In verschillende fragmenten vertellen de onderzoekers dat zij veel gevallen aantroffen van rechallenge: het terugkomen of verergeren van bijwerkingen na een volgende dosis van het vaccin. Zij zagen dit bijvoorbeeld bij ongeveer 10 procent van de gemelde gevallen van menstruatiestoornissen. In de Naranjo-schaal – een vragenlijst om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat een bijwerking werkelijk aan het middel te wijten is en niet het gevolg is van andere factoren – duidt rechallenge op een causaal verband.

In onderstaande video vertelt onderzoeksleider Berkowitz dat rechallenge veelvuldig voorkwam en een causaal verband hierdoor ‘zeker’ is. “Één van de dingen die we sterk zien, is de rechallenge. We weten hoe medicijnen werken. Er is de Naranjo-schaal. Wanneer er een bijwerking is die terugkomt met de rechallenge, verandert het van 'mogelijk' naar ‘zeker’,” zegt hij.

Tekst gaat verder onder de tweet

In deze video, die ook onderaan deze pagina staat, vertellen de onderzoekers vanaf 2:10 dat hun studie bijdraagt aan het vaststellen van een causaal verband tussen het vaccin en de bijwerkingen. “Dit werk, Emilia, ik denk dat het ons in staat stelt, het helpt ons in elk geval om de causale relatie vast te stellen. De analyse van deze informatie maakt dat mogelijk,” aldus één van de onderzoekers. “Absoluut,” antwoordt een ander, waarop de eerste verdergaat: “Er is hier nog een voordeel, niet alleen om symptomen te identificeren, maar ook om ze te linken aan het vaccin.”

Langdurige bijwerkingen

De bevindingen van het onderzoeksteam weken af van Pfizers beweringen over de duur van de bijwerkingen. Volgens de vaccinmaker zouden deze snel verdwijnen, maar tijdens de bijeenkomst benadrukken de onderzoekers herhaaldelijk dat in veel gevallen de bijwerkingen heel lang aanhouden. “Er was een discrepantie met de duur, zoals deze is aangegeven in de bijsluiter. Daar staat dat deze bijwerkingen na enkele dagen zouden moeten verdwijnen en we zagen dat dit niet het geval was. Want in 50 procent van de gevallen waarin een duur was aangegeven, was deze langer dan zes maanden,” zegt een onderzoeker in dezelfde video, vanaf 1:06.

Neurologische bijwerkingen houden volgens de onderzoekers ook langer aan dan dat Pfizer beweert. “Toen ik deze bijwerkingen analyseerde – de duur ervan – was er echt een verrassing: in de meeste gevallen van bijwerkingen die lang aanhielden, duurden deze langer dan een maand. Ik koos voor een maand als een soort grens, omdat ik dacht dat voor neurologische symptomen er bepaalde verwachtingen waren, dat ze binnen een maand zouden weggaan. En als we eenmaal verder kijken dan een maand, dan suggereert dat iets wat we niet wisten. In 65 procent van de gevallen was er zelfs geen einde. Mensen zeiden: ‘Ik heb al vijf maanden pijn en het blijft aanhouden.’ Ik bedoel, we weten eigenlijk niets over de bandbreedtes wat betreft het einde,” zegt een onderzoeker in dezelfde video, vanaf 2:31.

In dit fragment, waarin de bevindingen met betrekking tot menstruatiestoornissen uiteen worden gezet, horen we een onderzoeker een dia toelichten waarop staat dat menstruatiestoornissen vaak lang aanhouden: “In onderzoeken die bij bovengenoemd onderwerp zijn uitgevoerd, worden kortstondige afwijkingen (tot enkele dagen) in de menstruatiecyclus geconstateerd. Meer dan 90 procent van de rapporten waarin de duur van deze bijwerking wordt gedetailleerd, wijzen echter op veranderingen die lang aanhouden [onderstreping op originele dia]. Meer dan 60 procent geeft een duur van meer dan drie maanden aan.” Deze video bevat hetzelfde fragment als hierboven genoemd, maar dan volledig ondertiteld. Dit volgt op een kort segment waarin dr. Sharon Alroy-Preis – de belangrijkste corona-adviseur van de regering – op TV de bevolking geruststelt dat de vaccins ‘veilig zijn voor vrouwen’ – dit is in de video toegevoegd om de ogenschijnlijke tegenstelling tussen het officiële verhaal en de werkelijkheid te illustreren.

‘Geen nieuwe signalen’

Het ministerie van Volksgezondheid werd dus op de hoogte gesteld van twee belangrijke bevindingen. Er werd geconstateerd dat sommige bijwerkingen, waaronder neurologische en menstruele, vaak veel langer aanhouden dan dat Pfizer beweert – soms zonder een einde in zicht. En er werd melding gemaakt van rechallenge, wat duidt op een causaal verband tussen het vaccin en de bijwerkingen. In het rapport wordt hier echter geen melding van gemaakt. Sterker nog, het ministerie schrijft op pagina 4 dat er ‘geen nieuwe signalen’ waren.

Dus ook het veelvuldig voorkomen van rechallenge classificeert het ministerie niet als ‘een nieuw signaal’. Terwijl de signalering van causaliteit juist tot alertheid zou moeten leiden, omdat over de vele voorbeelden van bijwerkingen die kort na vaccinatie worden gemeld tot nu toe altijd wordt gezegd dat het een correlatie betreft en geen oorzakelijk verband.

Bagatelliseren van frequentie

Ook op pagina 4 van het rapport lijkt het ministerie te bagatelliseren hoe vaak bijwerkingen voorkomen. De studie is gebaseerd op 8.054 meldingen, waarvan er 6.256 gevalideerd konden worden. Deze meldingen werden gedurende zes maanden gerapporteerd – van december 2021 tot en met mei 2022. Het rapport zet dit aantal bijwerkingen echter af tegen het totaal aantal shots dat in Israël is gezet vanaf de start van de vaccinatiecampagne. Dat zijn ruim 18 miljoen injecties over een periode van anderhalf jaar. Hierdoor lijkt de frequentie van bijwerkingen kleiner dan dat het in werkelijkheid is.

Volgens Yaffa Shir-Raz, de journalist die dit verhaal voor het eerst naar buiten bracht, gaat het manipuleren van de cijfers nog veel verder. Israël telt vier zogenaamde Health Management Organizations (HMO’s), die per regio verantwoordelijk zijn voor de gezondheidszorg. Voor het zes maanden durende onderzoek gaf het ministerie aan alle vier de HMO’s opdracht om meldingen van bijwerkingen te verzamelen. Volgens Shir-Raz overhandigde slechts één van de vier HMO’s, Meuchedet, de ontvangen meldingen aan het ministerie, hoewel blckbx dit niet onafhankelijk heeft kunnen verifiëren. Meuchedet is een relatief kleine HMO en vertegenwoordigt slechts 15 procent van de bevolking. Als dit klopt, dan wordt het beeld nog meer vertekend. Het zou namelijk betekenen dat de gemelde bijwerkingen onder 15 procent van de bevolking – over een periode van slechts zes maanden – worden afgezet tegen het totaal aantal shots dat aan de gehele bevolking werd gegeven over een periode van anderhalf jaar.

Implicaties

Het rapport werd op 20 augustus gepresenteerd. Dat betekent dat het ministerie ruim twee maanden niets deed met de bevindingen van het onderzoeksteam. Alsof dat nog niet verontrustend genoeg is, erkent het ministerie in het rapport dat er gedurende het hele eerste jaar geen betrouwbaar systeem was om eventuele bijwerkingen van het vaccin professioneel te monitoren. “Met het verstrijken van de tijd werd het duidelijk dat het rapportagesysteem op de website van het ministerie, waar meldingen anoniem gedaan konden worden, het moeilijk maakte om de gegevens te valideren en professioneel te analyseren,” geeft het ministerie toe op pagina 3 van het rapport.

Dat is een onthutsende bekentenis voor het land dat Pfizer-CEO Albert Bourla ‘het laboratorium van de wereld’ noemde en waaraan we volgens Sigrid Kaag een voorbeeld moesten nemen. Veel regelgevende en beleidsondersteunende instanties, zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration en het RIVM baseerden zich bij het uitzetten van het beleid deels op de situatie in Israël. Het feit dat het land gedurende het gehele eerste prikjaar geen deugdelijk monitoringsysteem had voor bijwerkingen roept dan ook de nodige vragen op over de betrouwbaarheid van de adviezen en richtlijnen door instanties elders in de wereld.

Voortschrijdend inzicht of doofpot?

Het is de vraag waarom het rapport geen melding maakt van de langdurigheid van ernstige bijwerkingen en het feit dat rechallenge veelvuldig werd aangetroffen. Was er sprake van voortschrijdend inzicht in de periode tussen de opgenomen bijeenkomst met het onderzoeksteam van begin juni en de publicatie van het rapport in augustus? Bleken de bevindingen die de onderzoekers deelden toch niet te kloppen? Of volgde het ministerie de adviezen op van onderzoeksleider Berkowitz en schreef het de bevindingen dusdanig op dat er geen rechtszaken zouden volgen?

Volgens Steve Kirsch, de coronacriticus die hier vrijdag ook een artikel over publiceerde, is het duidelijk: “Dit verhaal is de smoking gun waar we op hebben gewacht: een officiële overheidsinstantie die op video wordt betrapt op het feit dat zij een schadelijk rapport van wetenschappers ontvingen en daar vervolgens opzettelijk over logen tegen het publiek.”

Stilte

Het is tot nu oorverdovend stil vanuit de reguliere media en de Israëlische gezondheidsinstanties over de gelekte opnames. Naast een handvol alternatieve media is het verhaal opgepikt door de Britse zender GB News, dat er eind augustus een kwartier durend segment aan wijdde, waarin Yaffa Shir-Raz en Retsef Levi worden geïnterviewd over de zaak.

Ook vanuit de Israëlische gezondheidsautoriteiten is er nog geen officiële reactie gekomen. Volgens Kirsch bestaat er een opname van de gehele 80-minuten durende bijeenkomst, die nog niet is gepubliceerd. “Dit biedt de ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid de gelegenheid om zelf naar voren te komen en toe te geven wat er is gebeurd,” aldus Kirsch. Tot dusver zijn alleen de fragmenten die in dit artikel worden genoemd gepubliceerd.

De debunkers houden zich ook stil, want de gelekte opnames zijn nog door niemand ontkracht als zijnde niet authentiek.

Naast de artikelen van Yaffa Shir-Raz en Steve Kirsch, biedt deze Twitter-draad van Shir-Raz veel achtergrondinformatie. Ook Etana Hecht en Josh Guetzkow hebben er informatieve artikelen over geschreven.

Hieronder staat het langste fragment dat tot nu toe is gepubliceerd en waar in dit artikel verschillende keren naar wordt verwezen.

Over stichting blckbx

Blckbx is een stichting zonder winstoogmerk die wordt gefinancierd door donaties van haar eigen publiek. Voor de mensen, door de mensen en met de mensen: dát is waar blckbx voor staat.

Hoewel we ervoor zorgen dat we de kosten zo minimaal mogelijk houden, zijn er toch doorlopende kosten om gedegen en professionele content te maken. Denk hierbij aan de techniek, de regie, de redactie, de webredactie en het onderhoud van de studio. Om de continuïteit van blckbx te waarborgen, hebben we daarom jouw hulp nodig.

Als je dit artikel waardeert en de urgentie van Nederlands grootste onafhankelijke nieuwsplatform inziet, dan nodigen we je van harte uit om ons te steunen. Alleen dankzij regelmatige donaties kunnen wij onafhankelijke content blijven produceren en onze reikwijdte vergroten, met als doel om de wereld beter te begrijpen. Voor de mensen, door de mensen en met steeds méér mensen.

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
GTRene

Helaas is er legaal niks tegen die georganiseerde bendes te doen, zij hebben immers alle beschikbare middelen in hun Portefeuille, wetten kunnen ze aanpassen of misbruiken, rechters zitten in hun zakken of verdwijnen enz enz.

dus zolang al die poppetjes op hun plek blijven, zullen ze gewoon doorstomen! u afleiden, ontkennen enz en gewoon doorgaan met hun programma! echter er is een minimale verschuiving bezig, velen kijken elkaar aan om de stap te zetten, maar dat kan nog ff duren, ik denk vanaf Maart 2023 kan het losgaan met vele extra lieden die eindelijk wat wakker werden vanwege de hoge energie rekeningen, lets hope its enough.

Nvanders

Die foto.. een kind met zo,n nutteloos stofmasker, wat het halve gezicht bedekt.. stop onderhand eens met deze gekte..

Cookies op deze website