Lightbox Image
Afbeelding:
Corona 20 oktober 2022

Kuipers informeerde Kamer onjuist: er zijn wél geluidsopnames van OMT-vergaderingen bewaard

Redactie Blckbx
2022 10 20 Kuipers opnames
3:30

Zorgminister Ernst Kuipers (D66) heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat er tóch geluidsopnames zijn van OMT-bijeenkomsten. In het ‘belang van de staat’ wil hij ze echter niet vrijgeven.

In zijn brief erkent Kuipers dat hij in antwoorden op Kamervragen onjuiste informatie heeft verstrekt over het al dan niet bestaan van geluidsopnames van OMT-vergaderingen. Op 24 mei en 4 oktober stelde hij namelijk dat deze altijd worden verwijderd ‘na het definitief vaststellen van het verslag’, maar dat blijkt niet in alle gevallen gebeurd te zijn. Eerder wees een Wob-document al op het bestaan van OMT-opnames.

Volgens het geldende protocol dient een opname te worden verwijderd ‘nadat alle reacties van deelnemers verwerkt zijn tot een definitief en vastgesteld verslag’. “De geluidsopname wordt ter ondersteuning door een notulist gebruikt indien blijkt dat de aantekeningen niet toereikend zijn,” aldus Kuipers.

Al maanden bekend

Kuipers schrijft nu echter dat het RIVM al op 24 mei – de dag waarop hij stelde dat alle opnames waren verwijderd – ontdekte dat er wel degelijk opnames bewaard zijn gebleven.

Hij zegt ook dat het RIVM ‘aanvullend contact heeft opgenomen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de mogelijkheid dat audiobestanden onbedoeld waren geëxporteerd naar VWS’. Wanneer dat ‘aanvullende contact’ plaatshad vermeldt hij echter niet.

Het bleek dat er inderdaad ‘onbedoeld audiobestanden waren geëxporteerd naar VWS’. Met het oog op Woo-verzoeken draagt het RIVM periodiek COVID-19-informatie over aan het ministerie. Dit gebeurt via een geautomatiseerd proces. Volgens Kuipers gaat het ‘om gemiddeld 500.000 documenten per overdracht’, waardoor het onmogelijk is om alles handmatig te controleren.

Volgens Kuipers gaat het om ‘ongeveer dertig audiofragmenten die betrekking hebben op OMT-vergaderingen’, waarvan er drie betrekking hebben op vergaderingen van voor het coronatijdperk. “De overige fragmenten hebben betrekking op de periode juni 2020 tot en met maart 2021,” aldus Kuipers. Dat betekent dat er geen opname is van het OMT-overleg van 14 april 2020, toen men sprak over het gebruik van mondkapjes in verpleeghuizen – aanleiding voor de vraag naar audio-opnames.

‘Brisante late brief’

Kamerlid Pieter Omtzigt spreekt van een ‘brisante late brief’ en verbaast zich erover dat VWS passief bleef na de ontdekking van het RIVM. “Het RIVM ontdekte al op 24 mei dat er audio-opnames van het OMT bewaard waren. Dat is de dag van het debat. Het RIVM belde het ministerie, maar daar werd geen actie ondernomen.”

‘Belang van de staat’

Om inzage te krijgen in de besluitvorming over de coronamaatregelen moeten de opnames vrijgegeven worden, vindt Kamerlid Fleur Agema (PVV): “De OMT-tapes moeten openbaar gemaakt worden. Alleen zo kunnen we achterhalen of de OMT-adviezen die leidden tot zeer vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen wetenschappelijk waren onderbouwd óf het gevolg waren van freewheelen. Dat laatste zou ernstig zijn.”

Maar de kans dat dit gebeurt is klein, want Kuipers schrijft in zijn brief dat het ‘belang van de staat’ openbaarmaking in de weg staat. “Het is in het belang van de staat om de gemaakte afspraken met de OMT-leden te waarborgen en de informatie niet te verstrekken aan de Kamer.” Volgens de minister zou openbaarmaking ‘vrije gedachtenvorming binnen het OMT onmogelijk maken’. “Deelnemende experts zullen zich niet meer vrij voelen zich te uiten, wetende dat de informatie achteraf openbaar wordt gemaakt,” aldus Kuipers.

OMT en RIVM niet onafhankelijk

Omtzigt vroeg al in februari naar het bestaan van opnames van OMT-vergaderingen. Hij deed dit om opheldering te krijgen over de dubieuze gang van zaken rond de mondkapjesadviezen voor verpleeghuizen in het voorjaar van 2020. Hoewel het OMT en het RIVM onafhankelijk van de overheid horen te opereren, bemoeide VWS zich actief met de inhoud van hun adviezen en richtlijnen.

Het OMT-overleg van 14 april 2020 speelt hierin een belangrijke rol. Verschillende specialisten ouderenzorg drongen er toen op aan om mondkapjes breder in te zetten in verpleeghuizen. Het ministerie van Volksgezondheid had de verantwoordelijkheid voor de inkoop van mondkapjes naar zich toegetrokken, maar bleek niet in staat voldoende voorraad aan te schaffen. Omdat verpleeghuizen op eigen initiatief preventief mondkapjes gingen inzetten, vreesde het ministerie voor tekorten en gezichtsverlies. Daarom drong het er bij het OMT op aan om in hun advies aan de overheid expliciet te vermelden dat ‘uit voorzorg gebruik van mondkapjes bij patiënten die geen (verdenking) van COVID-19 hebben niet nodig is’. Een ambtenaar van VWS vroeg vervolgens aan het RIVM om dit ook op te nemen in de RIVM-richtlijnen voor ouderenzorg, wat ook is gebeurd.

Verscholen achter de adviezen van ‘onafhankelijke experts’ kon toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vervolgens zorgbestuurders aanspreken, die in zijn ogen het verkeerde voorbeeld gaven door hun personeel preventief mondkapjes te laten dragen.

Als wij niet meer kunnen doen wat nodig is, wie doet het dan wel?
Blijf ons steunen, juist NU!
Juist nu blijven uitspreken
Als wij niet meer kunnen doen wat nodig is, wie doet het dan wel?
Blijf ons steunen, juist NU!
Juist nu blijven uitspreken

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
[deleted]

"Gezichtsverlies"..... Tsss. Ze geven niets om gezichtsverlies. Allereerst is het geen gezicht, die poppenkast. Daarnaast hebben ze nergens zicht op, behalve dan eeuwige verdoemenis.

En dan nog, ze trekken zich niets aan van wat het volk denkt. Dus waarom dan het argument "gezichtsverlies"?

Maar het belangrijke punt hier is "in het belang van de staat". Is het "de staat" of "de Staat" of zelfs "De Staat"? En wat bedoelt hij daar mee? Is dat de overheid? Is dat de samenleving genoemd Nederland (of zelfs dus De Staat der Nederlanden, als BV)?

Kunnen ze zich hier op beroepen zonder problemen? Door wie of wat wordt dat bepaald?

Cookies op deze website