Lightbox Image
Afbeelding:
Corona 20 maart 2023

Kuipers weigert geluidsopnames OMT-vergaderingen te openbaren

Redactie Blckbx
23 03 20 Kuipers weigert
3:00

Data-analist Cees van den Bos diende een Woo-verzoek in om geluidsopnames van OMT-vergaderingen boven tafel te krijgen, maar zorgminister Ernst Kuipers (D66) weigert deze vrij te geven, ‘in het belang van de staat’.

In oktober moest Kuipers al erkennen dat hij de Tweede Kamer onjuist had geïnformeerd, toen hij stelde dat opnames van OMT-vergaderingen altijd worden verwijderd na het definitief vaststellen van het verslag. Er bleken wel opnames bewaard te zijn.

In december vroeg Van den Bos met een Woo-verzoek om die opnames en de transcripten ervan, maar hij kreeg nul op het rekest van Kuipers: “Ik weiger de openbaarmaking van de door u gevraagde documentatie van het OMT, waaronder de geluidsopnamen, transcripten en een overzicht van de overige verslagen van het OMT.”

Tekst gaat verder onder de tweet

‘Belang van de staat’

Volgens Kuipers zou openbaarmaking van de opnames het functioneren van de Staat ondermijnen. “Ik weeg het belang van het goed functioneren van de Staat in deze zwaarder dan het algemene belang van openbaarmaking. Om die reden maak ik deze informatie niet openbaar.”

Kuipers stelt dat OMT-leden zich voortaan geremd zouden voelen om zich vrij te uiten tijdens vergaderingen, wanneer de opnames vrijgegeven zouden worden. “De beraadslagingen zijn vertrouwelijk, inclusief eventuele geluidsopnamen en verslagen van de beraadslagingen. De reden hiervan is dat de leden van het OMT vrijelijk, zonder terughoudenheid en op persoonlijke titel met elkaar moeten kunnen discussiëren.”

Tekst gaat verder onder de tweet

Gebrek aan transparantie

Journalist Annelies Strikkers wijst erop dat transparantie juist hoort bij een gezonde overheid. “Bij ‘het goed functioneren van de Staat’ denk ik juist aan zo openbaar en transparant mogelijke besluitvorming.” Zij kreeg bijval van statisticus Fritsander Lahr: “Transparantie? Het feit dat ze niets willen openbaren geeft toch te denken.”

OMT en RIVM niet onafhankelijk

Omtzigt vroeg al in februari 2022 naar het bestaan van opnames van OMT-vergaderingen. Hij deed dit om opheldering te krijgen over de dubieuze gang van zaken rond de mondkapjesadviezen voor verpleeghuizen in het voorjaar van 2020. Hoewel het OMT en het RIVM onafhankelijk van de overheid horen te opereren, bemoeide VWS zich actief met de inhoud van hun adviezen en richtlijnen.

Het OMT-overleg van 14 april 2020 speelt hierin een belangrijke rol. Verschillende specialisten ouderenzorg drongen er toen op aan om mondkapjes breder in te zetten in verpleeghuizen. Het ministerie van Volksgezondheid had de verantwoordelijkheid voor de inkoop van mondkapjes naar zich toegetrokken, maar bleek niet in staat voldoende voorraad aan te schaffen. Omdat verpleeghuizen op eigen initiatief preventief mondkapjes gingen inzetten, vreesde het ministerie voor tekorten en gezichtsverlies. Daarom drong het er bij het OMT op aan om in hun advies aan de overheid expliciet te vermelden dat ‘uit voorzorg gebruik van mondkapjes bij patiënten die geen (verdenking) van COVID-19 hebben niet nodig is’. Een ambtenaar van VWS vroeg vervolgens aan het RIVM om dit ook op te nemen in de RIVM-richtlijnen voor ouderenzorg, wat ook is gebeurd.

Verscholen achter de adviezen van ‘onafhankelijke experts’ kon toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vervolgens zorgbestuurders aanspreken, die in zijn ogen het verkeerde voorbeeld gaven door hun personeel preventief mondkapjes te laten dragen.

Als wij niet meer kunnen doen wat nodig is, wie doet het dan wel?
Blijf ons steunen, juist NU!
Juist nu blijven uitspreken

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Cy

Misschien moeten we het principe 'onschuldig tot het tegendeel bewezen is' voor ministers maar eens omdraaien. Maken we er van 'schuldig tot de geluidsopnamen zeggen dat je onschuldig bent'.

Want op een of andere manier lijken die mensen steeds te vergeten dat ze gewoon bij ons in dienst zijn.

Mab

wat een onzinnig argument, zo kan ieder WOO verzoek afgewezen worden. het kan geanonimiseerd worden, zo gaat het ook met andere WOB/WOO verzoeken. Het is inderdaad in het belang van de staat, het volk, wanneer er duidelijkheid komt, zeker gegeven de eerdere openbaringen in Nederland en andere landen. het gaat over onze gezondheid, kwaliteit van leven, onze veiligheid en het vertrouwen in de staat; de meest belangrijke onderwerpen voor staat EN volk.

Bedrijven kapot, families gebroken, mensen ziek, dood, depressief, failliet, vertrouwen in de staat is nooit zo diep gezonken.... Dat is een gevaar voor de staat.

Cookies op deze website