Lightbox Image
Afbeelding:
Corona 14 december 2022

‘Onverklaarbare overlijdens Duitsland sinds COVID-vaccins verviervoudigd’

Redactie Blckbx
2022 12 13 voor persco duitsland
5:00

Sinds begin 2021 is het aantal onverklaarbare overlijdens onder de 72 miljoen verzekerden van Ziekenfondsvereniging (KBV) ruim vier keer hoger dan normaal, maakte de Duitse data-analist Tom Lausen maandag in de Bundestag bekend. ‘Gezondheidsinstanties komen de wettelijke plicht om de KBV-data te onderzoeken niet na’.

Op de persconferentie, die was belegd door de politieke partij Alternative für Deutschland (AfD), presenteerde Lausen de analyse van de cumulatieve ziekte- en overlijdensgegevens van de 72 miljoen aangesloten leden van KBV (periode: 2016 tot en met het eerste kwartaal van 2022). De data waren in september door de ziekenfondsvereniging na talrijke verzoeken beschikbaar gesteld.

Ook werd bekend gemaakt dat de Duitse gezondheidsinstanties het Robert Koch Instituut (RKI) en het Paul Ehrlich Instituut (PEI) de wet op de bescherming tegen infecties niet naleven. Die verplicht het RKI en PEI om regelmatig de diagnosecodes van het KBV te evalueren om de effecten van vaccinaties te bepalen. Sinds het begin van de COVID-vaccinaties zijn deze gegevens echter niet opgevraagd of geëvalueerd.

Data-onderzoeker Lausen constateerde dat niet alleen 2.487.526 patiënten met bijwerkingen van de vaccinatie in 2021 hun arts bezochten, maar dat er ook enkele drastische veranderingen in ziektebeelden en sterfgevallen zijn opgetreden sinds het begin van de COVID-vaccinatiecampagne. Bij deze overlijdens was geen sprake van een positieve COVID-test.

Lausen vergeleek voor alle jaren sinds 2016 de diagnosecodes ICD-10 146.1 en R96-R99. “Waarom zijn deze codes zo belangrijk? Het Paul Ehrlich Instituut gebruikt ze om de veiligheid van nieuwe medicijnen en vaccins te beoordelen,” lichtte Lausen toe.

Uit het onderzoek bleek dat vermelding van code 146.1 – plotselinge hartdood – sinds aanvang 2021 met meer dan 20 procent steeg, R96 – plotseling ingetreden dood – is met meer dan 1.000 procent gestegen. R96.1 – dood binnen 24 uur na het begin van symptomen, zonder andere informatie – steeg met meer dan 1.400 procent. Ook R98 – dood zonder aanwezigheid van andere personen – een van de diagnosecodes die het PEI gebruikt, steeg met ruim 600 procent. R99 – andere onnauwkeurige of niet gespecificeerde tijdsvermelding – kwam sinds 2021 meer dan 250 procent vaker voor.

De persconferentie is hieronder in zijn geheel terug te kijken.

Reactie KBV

Hoewel de data al meer dan twee maanden geleden zijn overgedragen aan het AfD, kwam het Centraal Instituut voor Verzekeringsartsen (Zi) namens KBV na de persconferentie met een verklaring, waarin het beweert dat er fouten zijn gemaakt bij het aanleveren en interpreteren van de data.

"De opwinding over mogelijk meer doden in 2021 mist elke basis. In feite laat de ontwikkeling van de jaarlijkse ruwe diagnoseprevalentie na evaluatie van de volledige factureringsgegevens van artsen voor de jaren 2012 tot en met 2022 voor de afzonderlijke diagnosecodes die door de AfD worden belicht (ICD-10-codes R96-R98, I46.1, I46.9) in de gehele periode geen opvallendheid zien. Er is geen tegenspraak met de gegevens die de AfD gebruikt. Het door de AfD geconstateerde verschijnsel is veeleer een logisch gevolg van de evaluatie van de gegevens," verklaart dr. Dominik von Stillfried, voorzitter van de raad van bestuur van het Zi.

In de Duitse mainstreammedia – die op de persconferentie schitterden door afwezigheid – wordt de verklaring aangegrepen om de analyse van Lausen en AfD te diskwalificeren. Op sociale media wordt de verklaring juist gezien als een excuus om de ernst van de bevindingen te verdoezelen.

Stoppen met prikken

AfD en data-onderzoeker Lausen riepen tijdens de persconferentie op om onmiddellijk te stoppen met vaccineren, tot uitgesloten kan worden dat de enorme toename van sterfgevallen door de inentingen veroorzaakt wordt. Ook wil de partij dat er lijkschouwing plaatsvindt bij alle plotseling en onverwacht gestorvenen en moeten de bevolking en de artsen veel beter geïnformeerd worden over de toename van ziekten. Een van de belangrijkste eisen is dat er onmiddellijk evaluatie moet plaatsvinden van de KBV-gegevens door het RKI en het PEI.

Want ongeacht of de analyse van Lausen klopt, blijft het feit dat het PEI en het RKI de wet op de bescherming tegen infecties niet naleven. Volgens §13 van de wet moeten het RKI en het PEI op gezette tijden de diagnosecodes van het KBV evalueren om de effecten van vaccinaties te bepalen. Sinds het begin van de COVID-vaccinaties zijn zoals gezegd deze gegevens niet opgevraagd of geëvalueerd. “Zij hebben tegen de beloftes en afspraken in tot nu toe nog niet eens de data opgevraagd. Terwijl dit bij het op de markt brengen in Duitsland expliciet in deze wet is vastgelegd, vanwege de experimentele vaccinatietechniek en de beperkt uitgevoerde klinische tests,” zei gezondheidswoordvoerder Martin Sichert van AfD.

Wel aangekondigd

Op 14 januari 2021 – twee weken na de start van de vaccinatiecampagne – was er een persconferentie van het PEI over de veiligheid en werking van de nieuwe vaccins. Dr. Brigitte Keller-Stanislawski – leider van de afdeling Veiligheid – gaf toen in een presentatie aan dat het bij de vaccins ging om een nieuwe techniek [mRNA] die slechts beperkt met andere vaccins vergeleken kon worden. Daarbij zei ze dat de vaccins maar beperkt getest zijn op zeldzame ongewenste resultaten en risico’s op lange termijn (Klinische fase I-III studie). In deze persconferentie kondigde ze daarom expliciet aan dat bewaking vanaf het tweede kwartaal van 2021 zou gaan plaatsvinden aan de hand van de elektronische data van de Wettelijke ziekteverzekeringsfondsen (KBV). Dit is tot op heden niet gebeurd.

Sichert: “De introductie van een vaccin, welk vaccin dan ook, betekent de introductie van een gevaar. Het PEI heeft twee verplichtingen bij de introductie van een nieuw vaccin, zeker omdat het hier gaat om massale vaccinatie van de bevolking. Ten eerste moet het instituut de bevolking informeren over het vaccin en de voordelen en risico’s zodat men een goed overwogen beslissing kan maken. Ten tweede moet het PEI het gevaar bewaken, monitoren.”

Het Duitse statistiekbureau Destatis heeft de cijfers en statistieken over de doodsoorzaken voor ‘plotselinge doden’ over 2021 tot op heden nog niet gepubliceerd. De data die wel beschikbaar zijn, die van KBV, zijn door het PEI niet geraadpleegd. Momenteel vaart het PEI dus volledig in het duister, zei Sichert. "Dat is onaanvaardbaar."

Omgekeerde bewijslast

“We kunnen niet met zekerheid zeggen dat het door de prikken komt, maar de vaccinaties zijn het enige wat er sinds het eerste kwartaal van 2021 bijgekomen is,” aldus Sichert. “Tot het tegendeel bewezen is moet er worden gestopt, zoals dat normaal gesproken bij andere medicamenten ook gaat.”

Steun blckbx en maak onderdeel uit van de blckbx buddy community!
Word blckbx buddy
Blckbx buddy no url

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
ML

Ik heb al eerder vermeld dat er een nieuwe 'virus' gepland wordt. We weten dat de corona schijnpandemie gepland en geoefend is in event 201(okt. 2019, John Hopkins university, New York). De monkey poks was ook geoefend maar is mislukt. Het komende 'virus'(lees biowapen) schijnt meer schade te kunnen aanrichten. Ook dit is inmiddels geoefend, zie :

https://www.stewpeters.com/shows/the-stew-peters-show/

Dit zal zogenaamd weer een reden zijn voor het genocidekabinet om alle maatregelen in te voeren, niet voor uw gezondheid maar voor uw onderwerping (en uitdunning bevolking) aan de psychopaten. Laat deze link zien aan mensen die twijfelen.

ML

Canada British Columbia heeft inmiddels een wet die de overheid het recht geeft om iedereen die in healthcare werkt te injecteren onder dwang. Jaja daar komen ze. Wanneer in NL? Dan gaat de pleuris uitbreken.

https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/shows/good-morning-chd/canadian-doctors-speak-out-against-medically-assisted-death/

Boete 200.000 dollar voor het verstrekken van de juiste informatie of een half jaar cel. Als ze slim zijn meteen ontslag nemen massaal.

Cookies op deze website