Lightbox Image
Afbeelding:
Corona 11 augustus 2022

Werkgevers willen coronatoegangsbewijs als optie houden

Redactie Blckbx
2022 08 11 Werkgevers CTB
3:30

Werkgeversorganisaties pleiten voor de terugkeer van het coronatoegangsbewijs in de gereedschapskist van het kabinet, ‘als laatste redmiddel om lockdowns te voorkomen’.

Nadat de Eerste Kamer in mei een vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 verwierp, kondigde de regering aan om na de zomer permanente wetgeving in te voeren. Deze nieuwe coronawet wordt onderdeel van de Wet publieke gezondheid en bevat maatregelen als afstand houden, regels rond mondkapjes en quarantaine en beperking van evenementen.

Vanwege politieke weerstand is het coronatoegangsbewijs (CTB) echter niet meegenomen in de nieuwe wet. Tegenover het AD verklaarden werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland woensdag echter dat zij het CTB graag weer terugzien in de gereedschapskist van het kabinet.

‘Lockdown voorkomen’

Werkgevers zijn kritisch op het ontbreken van het CTB in de nieuwe wet. “We zien liever dat de coronapas helemaal niet hoeft te worden ingezet, maar als bedrijven anders dicht zouden gaan, dan kan het coronatoegangsbewijs een laatste redmiddel zijn,” aldus een woordvoerder namens VNO-NCW en MKB Nederland.

“Het belangrijkste is dat we nieuwe lockdowns voorkomen en de samenleving en economie openhouden,” voegde de woordvoerder eraan toe. “Daarom is het van groot belang dat alle mogelijke middelen beschikbaar zijn voor het worstcasescenario. De wet regelt alleen de juridische basis, de daadwerkelijke inzet vraagt apart een beslissing.” Ook de cultuursector ziet vanaf de herfst weer een rol weggelegd voor het CTB.

Wetsvoorstel zwaar bekritiseerd

Maandag leverden onder meer burgemeesters en gemeenten in Trouw forse kritiek op de nieuwe coronawet. Het wetsvoorstel is volgens hen haastig in elkaar gedraaid en het zou ontbreken aan een fundamentele discussie en onderbouwing van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio’s. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert het wetsvoorstel niet in te dienen, omdat nog helemaal niet duidelijk is welke maatregelen überhaupt hebben gewerkt.

In juni maakte de Vierde Golf – ‘een collectief van politiek ontheemden uit verschillende linkse politieke bewegingen, die zich inzet voor een crisisbestendige democratie’ – al gehakt van de nieuwe wet. Zij wezen onder andere op het rapport dat de TU Delft in januari opstelde en waaruit blijkt dat het CTB niet effectief is in de bestrijding van het virus. Ook vinden zij het principieel onjuist dat ‘iedereen “die zich buiten een woning ophoudt” een veilige afstand tot andere personen moet houden, ongeacht of er wel of niet een epidemie is’.

Het wetsvoorstel ligt nu ter beoordeling bij de Raad van State (RvS), die later deze maand een advies zal geven. Het is dan aan het kabinet om de kritiek van de RvS al dan niet te verwerken in het definitieve wetsvoorstel. Dit moet vervolgens ingediend worden ter goedkeuring van de beide Kamers.

In juli maakte blckbx een blckcheck over een eventuele terugkeer van het CTB in de herfst.

Over stichting blckbx

Blckbx is een stichting zonder winstoogmerk die wordt gefinancierd door donaties van haar eigen publiek. Voor de mensen, door de mensen en met de mensen: dát is waar blckbx voor staat.

Hoewel we ervoor zorgen dat we de kosten zo minimaal mogelijk houden, zijn er toch doorlopende kosten om gedegen en professionele content te maken. Denk hierbij aan de techniek, de regie, de redactie, de webredactie en het onderhoud van de studio. Om de continuïteit van blckbx te waarborgen, hebben we daarom jouw hulp nodig.

Als je dit artikel waardeert en de urgentie van Nederlands grootste onafhankelijke nieuwsplatform inziet, dan nodigen we je van harte uit om ons te steunen. Alleen dankzij regelmatige donaties kunnen wij onafhankelijke content blijven produceren en onze reikwijdte vergroten, met als doel om de wereld beter te begrijpen. Voor de mensen, door de mensen en met steeds méér mensen.

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Mab

Domdomdom, als je geen Lock Downs wilt, dan roep je je leden op niet meer mee te doen ipv ze in hun blootje drie keer tegen de klok in om de kerk te laten huppelen omdat dat zogenaamd voorkomt dat Satan morgen woest uit de hel stapt om dood en verderf te zaaien....

GT

Dus de werkgevers organisaties zijn voor uitsluiting?

Cookies op deze website