Lightbox Image
Afbeelding:
Economie 08 november 2022

EC komt komend voorjaar al met wetgeving voor digitale euro

Redactie Blckbx
2022 11 08 digitale euro conferentie
3:50

Tot afgrijzen van tegenstanders wil de Europese Commissie al in het voorjaar van 2023 een wetgevingsvoorstel voor de digitale euro indienen. ‘Een digitale munt van de centrale bank zou het einde betekenen van onze vrijheid.’

De aankondiging van het wetgevingsvoorstel werd maandag gedaan door president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) tijdens een topconferentie over de digitale centrale bankmunt in Brussel, die je hier kunt terugkijken.

"De tijdige goedkeuring van een wettelijk kader voor de digitale euro zou alle belanghebbenden de nodige rechtszekerheid geven om zich voor te bereiden op de mogelijke invoering ervan en een sterk signaal van politieke steun afgeven," aldus Lagarde. "Ik kijk erg uit naar het wetgevingsvoorstel voor de invoering van een digitale euro, dat de Europese Commissie binnenkort zal voorstellen," voegde ze eraan toe.

Lagarde zei dat de digitale euro is bedoeld als een digitale munt van de centrale bank (CBDC) die in dienst staat van de Europese Unie (EU). Het twee jaar durende verkenningsproces naar de oprichting ervan moet in september 2023 zijn afgerond.

Koningin Máxima

Via een livestream sprak ook koningin Máxima de aanwezigen toe, onder wie veel Eurocommissarissen, afgevaardigden van multinationals en mensen uit de bancaire wereld.

De koningin, die in Nederland een louter ceremoniële functie bekleedt, is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (afgekort UNSGSA). Tijdens haar toespraak liet zij nogmaals blijken groot voorstander te zijn van de CBDC, de digitale euro.

Máxima beweerde dat traditionele financiële diensten belemmeringen voor ‘inclusie’ hebben gecreëerd. “Als de EU beslist om een digitale euro in te voeren, dan moet dat gebeuren met de gedachte dat achtergestelde groepen daar ook voordeel uit moeten kunnen halen. Een digitale euro moet leiden tot lagere kosten voor bijvoorbeeld financiële transacties, toegang tot financiële diensten voor een breed publiek en moet zo ontworpen zijn dat het veilig is,” zei Máxima, die nauwe banden onderhoudt met het World Economic Forum van Klaus Schab.

Einde van vrijheid

Niet iedereen is zo enthousiast als de Nederlandse koningin als het gaat om de aanstaande invoering van een digitale munt van de ECB, zeker niet als op termijn ook – anoniem te gebruiken – contant geld zou worden afgeschaft of verder aan banden gelegd.

Met een programmeerbare en traceerbare CBDC verdwijnt de privacy voor de consument bij betalingen. In principe kunnen autoriteiten, die de sleutels van de digitale munt in handen hebben, straks gaan bepalen hoeveel geld mensen mogen uitgeven en ook waaraan én waaraan niet. Ook kunnen ze het tegoed verbinden aan een vervaldatum of aan geografische grenzen.

Critici als financieel journalist Ernst Wolff beschouwen de centraal aangestuurde digitale munt daarom als een groot gevaar voor de vrijheid van mensen.

"Het gevaar is dat een CBDC, gecombineerd met een digitaal (medisch) paspoort en een CO2-budget zullen uitmonden in een sociaal kredietsysteem zoals in China, waarbij autoriteiten mensen kunnen belonen of bestraffen voor hun gedrag," meent Wolff. "Digitaal centralebankgeld zou niets meer en niets minder zijn dan de volledige financiële onderwerping van de samenleving aan de staat in de vorm van centrale banken."

World Economic Forum

Wat bij de meeste insiders ook nauwelijks bekend is, is het feit dat het werk van de centrale banken wordt gecoördineerd door het World Economic Forum, zegt Wolff. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in januari 2020 lanceerde het WEF het Global Consortium for Digital Currency. "Dit is het eerste initiatief om toonaangevende bedrijven, financiële instellingen, regeringsvertegenwoordigers, technische deskundigen, academici, internationale organisaties, niet-gouvernementele organisaties en leden van de gemeenschappen van het Forum op mondiaal niveau samen te brengen."

Op 23 november is er in de Tweede Kamer een debat over de digitale euro.

Als wij niet meer kunnen doen wat nodig is, wie doet het dan wel?
Blijf ons steunen, juist NU!
Juist nu blijven uitspreken

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
GTRene

Ze zijn helemaal gek geworden, hun systeem, hun regels, hun wetten, hun orders.

Niks anders dan slaven, peasants, robots, listen or else...

Diep diep triest, alleen die niet anders weten, bv na 2030 geboren gaan worden (zullen er vast nog wat zijn ondanks de anti geboorte genjecties) zullen het wellicht heel normaal vinden, men weet dan niet beter.

Het is nog niet zo ver, achter men drukt alles gewoon door, zetten alles in waarmee ze denken weg te komen, ze leggen ons hun regels en hun wetten op, iets wat alleen mogelijk is als de mens gehoorzaamd, terwijl ieder mens vrij is. Wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet.

Natuurlijke-immuniteit

De belangrijkste taak en het mandaat van de ecb is om de prijsstabiliteit te waarborgen.
Dit lukt natuurlijk niet door het ruilmiddel onstabiel te maken door het aan elektriciteit (energie) te koppelen.
- veel mensen willen geen smartphone al is het maar om medische redenen.
- men spreekt nu al van stroom black outs door bv oorlog
- er zijn voortdurend storingen in het digitale betaalsysteem
- de oude handys worden gebruikt omdat die minder hackable zouden zijn en dan wordt het geldsysteem mbv smartphones uitgerold?

Een digitale euro heeft niet de kenmerken van geld als ruilmiddel.

Cookies op deze website