Lightbox Image
Afbeelding:
Gezondheid 07 september 2022

Twee keer zoveel overlijdens onder 35-44 jarigen als normaal, blijkt uit verzekeringsdata VS

Redactie Blckbx
2022 09 07 twee keer zoveel overlijdens
3:30

Er waren vorig jaar zomer en herfst twee keer zo veel overlijdensclaims voor volwassenen in de werkende leeftijd onder collectieve levensverzekeringspolissen, blijkt uit de gegevens van 20 van de top 21 levensverzekeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten.

Overlijdensclaims voor volwassenen in de leeftijd van 35 tot 44 jaar waren 100 procent hoger dan verwacht in juli, augustus en september 2021, volgens een rapport van de Society of Actuaries, dat 2,3 miljoen overlijdensclaims analyseerde die zijn ingediend bij levensverzekeringsmaatschappijen.

In het rapport van SOA worden overlijdensclaims bekeken die zijn ingediend onder collectieve levensverzekeringspolissen tijdens de 24 maanden van de coronatijd, van april 2020 tot maart 2022. De onderzoekers gebruikten gegevens van de drie jaar vóór 2020 om een basislijn vast te stellen voor de verwachte sterfgevallen.

Terwijl COVID-19 volgens het rapport een rol speelde in het merendeel van de extra sterfgevallen voor volwassenen ouder dan 34 jaar tijdens de twee pandemische jaren, was het tegenovergestelde waar voor jongere mensen. Voor mensen van 34 jaar en jonger was het aantal extra sterfgevallen door andere oorzaken groter dan het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID, zo blijkt uit de gegevens.

In het derde kwartaal van vorig jaar lag het aantal sterfgevallen in de leeftijdscategorie van 25 tot 34 jaar 78 procent boven het verwachte niveau en voor mensen van 45 tot 54 jaar 80 procent hoger dan verwacht. Bij volwassenen in de leeftijd van 55 tot 64 jaar lag het sterftecijfer 53 procent boven het verwachte niveau.

Vaststellen doodsoorzaak

SOA heeft alle twintig deelnemende levensverzekeringsmaatschappijen gevraagd hoe zij de doodsoorzaak bepalen met het oog op de registratie van claims. Van de achttien die antwoordden, zeiden zeventien dat ze COVID-19 als doodsoorzaak noteren als het ergens op de overlijdensakte wordt vermeld, terwijl acht van de achttien zeiden dat ze verder gaan en contact opnemen met familieleden en de keuringsarts en andere bronnen bekijken om te proberen de ware doodsoorzaak vast te stellen.

Eén levensverzekeringsmaatschappij verklaarde dat zij COVID-19 alleen als doodsoorzaak registreerde wanneer kon worden vastgesteld dat het de primaire doodsoorzaak was op een overlijdensakte.

De sterke toename van sterfgevallen onder mensen in de werkende leeftijd werd voor het eerst aan het licht gebracht door Scott Davison, CEO van de in Indianapolis gevestigde levensverzekeringsmaatschappij OneAmerica, die in een virtuele persconferentie op 30 december 2021 zei dat zijn bedrijf en de levensverzekeringssector als geheel een toename van 40 procent zagen van sterfgevallen onder mensen in de leeftijd van 18 tot 64 jaar.

Davison zei toen dat dit de hoogste sterftecijfers in de geschiedenis van de levensverzekeringsbranche vertegenwoordigde, en dat een toename van de sterfte met slechts 10 procent een ‘drie-sigma’ gebeurtenis zou zijn, een eens in de 200 jaar voorkomende catastrofe.

OneAmerica is een van de 20 maatschappijen die gegevens voor het SOA-rapport hebben bijgedragen. De andere zijn onder meer Aflac, Anthem, The Hartford, Lincoln Financial Group, MetLife, New York Life, en Principal Financial.

Vaccinatiemandaten Biden

Edward Dowd, een hedge fund manager die de afgelopen maanden het sterftecijfer heeft bestudeerd, zegt dat het sterftecijfer onder jongeren alarmerend is. Hij wijst erop dat het sterftecijfer een hoogtepunt bereikte rond de tijd dat de regering Biden de COVID-19-vaccins verplicht stelde en bedrijven zich haastten om hieraan te voldoen.

"Tijdelijk, in die periode van drie maanden, was de verandering van dien aard dat er iets gebeurde," zei hij. "Nou, we weten allemaal wat er gebeurde in augustus, september en oktober. Het waren de mandaten van Biden op 9 september, en veel bedrijven die op die mandaten anticipeerden."

President Joe Biden heeft op 9 september 2021 COVID-19 vaccins verplicht gesteld voor federale werknemers en werknemers in de gezondheidszorg in door Medicare en Medicaid gecertificeerde faciliteiten. Dezelfde dag gaf de president de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) de opdracht een nationaal vaccinmandaat in te voeren voor particuliere bedrijven met 100 of meer werknemers.

Verklaring SOA

De Society of Actuaries geeft op vragen van The Epoch Times de volgende verklaring:

"De rapporten van het Society of Actuaries Research Institute van januari en augustus 2022 met betrekking tot de COVID-19-sterfte in de VS onderzoeken de impact van COVID-19 op de sector van groepslevensverzekeringen en gaan niet in op, noch overwegen de vaccinatiestatus. Het onderzoek valideert geen beweringen die een oorzakelijk verband suggereren tussen COVID-19-vaccins en sterfte. Alle beweringen die een dergelijk verband suggereren zijn een verkeerde voorstelling van de gegevens die in het rapport worden gepresenteerd en weerspiegelen niet de standpunten van het Society of Actuaries Research Institute."

Bron: The Epoch Times

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
ML

Let niet alleen op de verzekeringsmaatschappijen maar ook op de begrafenis ondernemers, cijfers sky high.

Natuurlijke-immuniteit

Wanneer komen de eerste premieverhogingen van de Nederlandse levens- en (waarschijnlijk ook meer ongelukken in het verkeer) schadeverzekeraars.

Cookies op deze website