Lightbox Image
Afbeelding:
Gezondheid 21 juni 2022

Verplichte bedenktijd bij abortus afgeschaft

Redactie Blckbx
2022 06 21 Bedenktijd abortus eerste kamer Cropped
2:40

De Eerste Kamer stemde vandaag voor het afschaffen van de verplichte bedenktijd van vijf dagen bij abortus. Daarmee kunnen vrouwen het leven van hun ongeboren kind voortaan in een opwelling laten beëindigen.

De afschaffing betekent een overwinning voor Jan Paternotte (D66), Atje Kuiken (PvdA), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Jeroen van Wijngaarden (VVD). Zij namen de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel over van Pia Dijkstra (D66), die het voorstel opstelde maar uit de Tweede Kamer vertrok voordat het in stemming werd gebracht.

Er stemden 57 senatoren voor en 17 tegen het wetsvoorstel. De fracties van VVD, GroenLinks, D66, Fractie-Nanninga, PvdA, SP, PvdD, 50PLUS, Fractie-Otten, Fractie-Frentrop stemden voor afschaffing van de bedenktijd. De fracties van PVV, ChristenUnie, SGP, FVD en OSF stemden tegen. De CDA-fractie stemde verdeeld: vier voor en vier tegen.

Weloverwogen en zorgvuldig

Het wetsvoorstel beoogt de verplichte minimale bedenktijd van vijf dagen af te schaffen die is vastgelegd in de Wet afbreking zwangerschap (Waz). Daarin is nu opgenomen dat een abortus niet eerder wordt uitgevoerd dan op de zesde dag nadat de vrouw de arts heeft bezocht en haar voornemen met hem heeft besproken, zodat het besluit weloverwogen en zorgvuldig wordt genomen. Maar volgens de initiatiefnemers van het wetsvoorstel laat onderzoek zien dat het niet nodig is en dat vrouwen ook in staat om zonder een verplichte minimale bedenktijd hierover een goed besluit te nemen.

In plaats van de verplichte bedenktijd van vijf dagen bepalen de vrouw en de arts voortaan na gezamenlijk overleg een bedenktijd, die zij nodig achten om tot een weloverwogen en zorgvuldig besluit te komen. De wetswijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.

De tegenstemmers vrezen juist dat met het afschaffen de zorgvuldigheid verdwijnt en vrouwen mogelijk een onomkeerbare beslissing nemen. Zij waren niet overtuigd door de onderzoeken die de initiatiefnemers aandroegen als ondersteuning voor het afschaffen van de verplichte bedenktijd.

Crowdfunding: live-registratie van het boerenprotest op 22 juni a.s.
Doneer
22 06 15 boerenprotest crowdfunding

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Cookies op deze website