Lightbox Image
Afbeelding:
Klimaat 03 april 2023

RIVM waarschuwt voor watertekorten in 2030, opvallend kort na VN-waterconferentie

Redactie Blckbx
2023 04 03 rivm watertekorten
3:00

Nadat vorige week tijdens de VN-waterconferentie in New York een mondiale watercrisis werd afgekondigd, luidt vandaag het RIVM ‘wegens klimaatverandering’ de noodklok over dreigende watertekorten in Nederland in 2030.

Door klimaatverandering en vervuiling stevenen we af op een landelijk drinkwatertekort, waarschuwt het RIVM. "Als we geen maatregelen nemen, dreigt in Nederland een gebrek aan schoon drinkwater in 2030. Als er niets gebeurt, is er in 2030 naar verwachting bij alle tien drinkwaterbedrijven sprake van een tekort."

Minderen met drinkwater

Daarom moeten er volgens het instituut niet alleen nieuwe wingebieden gevonden worden, ook moet de overheid daarbij de regie nemen bij het afwegen van ‘tegengestelde belangen’. “Het verhogen van de productie of het winnen op nieuwe locaties kan namelijk invloed hebben op de beschikbaarheid van water voor andere watergebruikers in de omgeving. De extra winning legt ook beslag op de schaarse ruimte in ons land. De overheid moet daarom regie nemen om de belangen van landbouw, scheepvaart, industrie, recreatie en natuur af te wegen.”

Een andere belangrijke maatregel is om ervoor zorgen dat er minder drinkwater gebruikt wordt, zegt het RIVM, zonder erbij te zeggen hoe dat gerealiseerd moet worden. Het zou kunnen betekenen dat er straks door de overheid limieten worden gesteld aan de hoeveelheid water die per huishouden of bedrijf gebruikt mag worden.

VN-waterconferentie

De timing van het RIVM is opvallend. Van 22 tot en met 24 maart was in New York de VN-waterconferentie, mede gehost door Nederland, en bedoeld om wereldwijd ‘het bewustzijn van de mondiale watercrisis te vergroten’ en besluiten te nemen over internationale maatregelen.

Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en vervuiling dreigt een steeds groter deel van de wereldbevolking geen toegang meer te hebben tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, stellen de Verenigde Naties (VN). “Om ervoor te zorgen dat in 2030 iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater, moet er nu actie worden ondernomen,” aldus de VN, een boodschap die grote gelijkenis vertoont met die van het RIVM van vandaag.

Social Development Goals

De World Health Organization (WHO) beschrijft de waterconferentie – de eerste in vijftig jaar tijd – als een historische gebeurtenis en noemt het een ‘Parijs-moment’ voor water, verwijzend naar het klimaatakkoord van Parijs. “De VN-waterconferentie kan een keerpunt zijn voor sustainable development goal zes: zorgen voor duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen,” zegt de WHO op de website.

“Het is duidelijk dat we onze aanpak van hoe we water het beste kunnen toewijzen en waarderen moeten herzien. Hoe kunnen we de kosten delen van het voorkomen of beperken van droogtes en overstromingen die worden verergerd door de opwarming van de aarde?” meent de WHO. “We moeten goed nadenken over hoe we het beheer van de watervoorziening kunnen verbeteren om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot water om te drinken en te wassen – hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze regelgeving inzake distributie doeltreffend, eerlijk en rechtvaardig is en democratisch toezicht houdt? Hoe kunnen we de kosten voor het voorkomen van rampen delen?”

Totale controle

In een commentaar in de Washington Times worden de watertop en de goede bedoelingen van de VN, en daarmee indirect ook die van het RIVM, sterk in twijfel getrokken.

“Deze conferentie is de nieuwste poging van de VN om haar zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken, een lijst die, indien volledig gerealiseerd en in werking gesteld, een selecte groep elitaire bureaucraten totale controle zou geven over alle menselijke activiteiten, van het vliegen in de lucht tot het bepalen van de loonschalen van bedrijven tot het vissen op zee en het bevaren van de oceanen en het bouwen van huizen en bedrijven,” waarschuwt de krant.

“Net zoals het Akkoord van Parijs een einde aan de vervuiling beloofde – als de mens maar zou stoppen met het nemen van vliegtuigen en het rijden in auto's en het verwarmen van hun huizen en het gebruik van gaskachels – zal dit waterverdrag nu ongetwijfeld een einde aan de dorst beloven. Ja, een einde aan de dorst, zolang de mensen van de wereld zich verenigen en zich houden aan alle komende VN-waterdictaten.”

Steun blckbx en maak onderdeel uit van de blckbx buddy community!
Word blckbx buddy
Blckbx buddy no url

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Mab

Vervuild met microplastics, pfas en andere zaken die veelvuldig in mondkapjes zitten? Lipiden uit de welbekende prikken?
we drinken water uit onze eigen bron; de druk is nog steeds meer dan voldoende. Ik heb nog ergens oude neerslag gegevens van Nederland, maar eens op gaan zoeken, kan nog interessant worden.

Bobbeltje

Afgezien van deze nieuwe klimaat drogreden: Ook al is ons drinkwater van dubieuze kwaliteit (bevat o.a. medicijnrestanten, ik drink zelf bij voorkeur flessenwater): het is van de gekke dat we anno 2023 nog zoveel verspillen door o.a. onze wc's ermee door te spoelen en industrieën doorgaan met vervuilen. Het RIVM signaleert het probleem maar niet de oplossing. Ik wil wedden dat "de oplossing" net als met brandstofprijzen is gedaan: prijzen omhoog om het gebruik te verminderen. Er is altijd voldoende water voor de elite.

Cookies op deze website