Lightbox Image
Afbeelding:
Klimaat 22 november 2022

Windmolens maken gehakt van zeldzame roofvogels

Redactie Blckbx
2022 11 22 windmolens vogels
2:00

Windmolens blijken veel gevaarlijker te zijn voor beschermde roofvogels dan gedacht, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen in de provincie Flevoland. De turbines maken letterlijk en figuurlijk gehakt van de zeearend en bruine kiekendief.

Volgens de onderzoekers staan er zoveel windmolens in de provincie dat de kans op een botsing groter is dan ooit, meldt het AD. Vooral roofvogels hebben te lijden onder het opwekken van duurzame energie. De onderzoekers keken specifiek naar de risico’s voor zeearenden en bruine kiekendieven. Beide zijn beschermde diersoorten.

Topje van de ijsberg

In absolute aantallen lijkt het probleem klein. Er werden tot tot dusver bijvoorbeeld vier zeearenden gevonden die stierven na een botsing met een windmolen. Volgens de onderzoekers is dit echter van het topje van de ijsberg, omdat maar een klein deel van de dodelijke slachtoffers wordt gevonden. “De meeste dode vogels worden toevallig gevonden. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk hoger. Het is dus onjuist om sterfte door aanvaringen in de Flevopolders bij voorbaat als te verwaarlozen te beschouwen,” stellen zij.

Daarnaast is de populatie van zeearenden en bruine kiekendieven zo klein dat elk sterfgeval relatief veel impact heeft en de kans op succes van de soorten in Nederland ernstig verkleint.

Verdubbeling rotoroppervlak

Flevoland is bezig het windmolenpark te moderniseren. Veel kleine molens worden de komende jaren vervangen. Daar komen minder molens voor terug, maar die zijn wel veel groter. Van 720 molens nu staan er in 2017 nog maar 250. Het rotoroppervlak verdubbelt echter en daarmee wordt de kans dat zeldzame vogels worden gedood nog groter.

Veel mogelijkheden om het probleem op te lossen, zijn er niet. De molens zouden op gezette tijden stil gezet kunnen worden, nadat met behulp van camera’s een naderende arend wordt gedetecteerd. Ook zouden de molens stil gezet kunnen worden in de maanden mei en april tussen 10.00 en 18.00 uur, wanneer er veel vogels in de betreffende gebieden vliegen.

In Noorwegen wordt geëxperimenteerd met het zwart verven van rotorbladen. Als een wiek zwart is, dan vervagen de wieken als geheel niet tot een onzichtbare cirkel, zo is de theorie. Volgens de eerste resultaten zou dat het aantal botsingen met 70 procent doen dalen, hoewel het effect voor Nederland nog niet is aangetoond.

Als wij niet meer kunnen doen wat nodig is, wie doet het dan wel?
Blijf ons steunen, juist NU!
Juist nu blijven uitspreken

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
ikke475

"Van 720 molens nu staan er in 2017 nog maar 250." Volgens mij klopt er iets niet aan die zin. Jaartalletje fout?

Vicco

Als een wiek zwart is, dan vervagen de wieken als geheel niet tot een onzichtbare cirkel, zo is de theorie.
Deze 'theorie' is mij toch niet geheel duidelijk...

Cookies op deze website