Lightbox Image
Afbeelding:
Corona 20 februari 2023

Duitse MSM-krant wijst op fraude bij klinische tests mRNA-vaccin Pfizer

Redactie Blckbx
2023 02 20 duitse krant fraude pfizer
4:30

De Duitse mainstream krant Die Welt trekt openlijk de toelatingsstudies voor het vaccin van Pfizer/BioNTech in twijfel. ‘De noodgoedkeuring van het mRNA-vaccin is mogelijk gebaseerd op valse data. Pfizer ontwijkt de beschuldigingen en weigert de data te herzien’.

Die Welt publiceerde afgelopen vrijdag een artikel onder de kop ‘Die vielen Ungereimtheiten bei der Pfizer-Zulassungsstudie’. In het artikel – dat achter een betaalmuur is verstopt – wordt bericht dat er steeds meer verdenkingen zijn dat Pfizer en haar partner BioNTech hebben gesjoemeld met de data van de beslissende fase 3-studie, op basis waarvan het product een voorlopige noodtoelating kreeg.

"Er is groeiende twijfel over de gegevens van de cruciale fase 3-studie," zegt het artikel. Een van de belangrijkste gevallen die bij Die Welt twijfel oproept is die van de Argentijnse advocaat Augusto Roux, die in 2020 een van de testpatiënten was in de laatste fase van de tests voor het Pfizer-vaccin. In augustus 2020 had hij de eerste dosis van het mRNA-vaccin ontvangen in het Pfizer-studiecentrum in Buenos Aires. Kort daarna waren de gevolgen niet te overzien: "Roux' arm begon pijn te doen,” aldus het artikel. "Hij zwol op. Later kwamen daar misselijkheid en slikproblemen bij, Roux voelde zich katerig. Zijn reukzin veranderde in de volgende dagen, zijn ontlasting werd wit, zijn urine donker." Zijn melding van deze bijwerkingen werd door de testartsen genoteerd als een ‘bijwerking van toxiciteitsniveau 1’.

Dit weerhield hem er niet van drie weken later een tweede dosis te ontvangen. De bijwerkingen waren aanzienlijk: kortademigheid, misselijkheid, pijn op de borst en koorts, zwarte urine, bewusteloosheid. In het ziekenhuis waar hij drie dagen moest doorbrengen, werd genoteerd: "Bijwerking van het coronavirusvaccin (hoge waarschijnlijkheid).” PCR-tests voor COVID-19 toonden consequent negatieve resultaten. Er werd vocht in zijn hart gevonden, een zogenaamde pericardiale effusie, en de diagnose van een andere arts het volgende voorjaar was ‘hoge waarschijnlijkheid van pericarditis, ontsteking van het hartzakje’, aldus Die Welt.

Roux dwong, als advocaat, Fernando Polack, het hoofd van het onderzoek in Buenos Aires, zijn dossier in te zien en ontdekte dat volgens de beschikbare documenten zijn ‘bijwerking’ niets te maken kon hebben met het vaccin. ‘Het was waarschijnlijk een COVID-infectie’, waarbij was verzwegen dat alle PCR-tests het tegendeel beweerden. Bovendien leed hij aan angst, wat hij voordien niet wist. Zijn geval werd niet genoemd in de goedkeuringsstudie van december 2020, noch komt hij voor in een samenvatting van alle gegevens voor de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) van augustus 2021. Die Welt vraagt zich af: "Was hij geregistreerd als COVID-geval en dus als ongevaccineerde?" Wat de krant niet vermeldt, maar wat men wel bij Daily Sceptic kan vinden, is het feit dat Roux het bedrijf Pfizer met juridische middelen heeft moeten dwingen hem mee te delen dat hij niet tot de placebogroep behoorde.

Overlijden verzwegen

Roux was niet het enige dubieuze geval in Buenos Aires, schrijft Die Welt. Eind augustus 2020 was in één klap afscheid genomen van 53 proefpersonen; zij werden geïnformeerd over hun vaccinatiestatus en kwamen niet meer voor in de studie. De registratiestudie van Pfizer zwijgt hierover. Er zouden drie verschillende verklaringen voor zijn in drie verschillende documenten. "Eén document merkt op dat alle deelnemers de standaarddosis op het juiste moment kregen, een tweede zegt dat er bij allen een fout in de dosis zat, en de derde vermeldt onregelmatigheden bij allen maar zegt niet welke." Het vermoeden rijst dat ook in deze gevallen bijwerkingen moesten worden verzwegen. En hoe moet men oordelen over het geval van een lid van de placebogroep die kort na het begin van de studie aan een hartaanval overleed? Dit overlijden werd verzwegen voor de gezondheidsautoriteiten, hoewel er geen reden kon zijn voor een dergelijke geheimhouding in het geval van vermeende leden van de placebogroep, stelt Die Welt.

David Healy, een expert in farmacologie, heeft ook vastgesteld dat van de 21 sterfgevallen in de vaccingroep, die volgens de goedkeuringsstudie uiteraard niets met de vaccinaties te maken konden hebben, er volgens de huidige stand van de wetenschap ten minste twee gevallen aan de vaccinatie konden worden toegeschreven. En er komt geen einde aan de voorbeelden. In de BioNTech/Pfizer-publicatie over de ‘Safety, Immunogenicity and Efficacy of COVID-19 Vaccine BNT162b2 in Adolescents’ werd geconcludeerd dat er ‘een gunstig veiligheidsprofiel’ was bij 12- tot 15-jarigen en dat er ‘geen ernstige vaccin-gerelateerde voorvallen’ waren. In de bijlagen werden echter vier ernstige voorvallen opgesomd, waarvan er uiteraard geen enkele verband hield met de vaccinaties, waaronder het geruchtmakende geval van de dertienjarige Maddie de Garay, die sinds de tweede injectie aan ernstige neurologische stoornissen lijdt. Overigens was een van de auteurs van deze publicatie Uğur Şahin, de oprichter van BioNTech.

Reactie Pfizer

Die Welt vroeg Pfizer om opheldering over de genoemde gevallen, en kreeg naar eigen zeggen een 'ontwijkend antwoord'. "Regelgevende instanties over de hele wereld hebben ons COVID-19-vaccin goedgekeurd. Deze goedkeuringen zijn gebaseerd op een solide en onafhankelijke beoordeling van de wetenschappelijke gegevens over kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid, inclusief de klinische studie van fase 3," aldus Pfizer.

Dat Die Welt bericht over de inconsistenties in de goedkeuringsstudies van Pfizer is lovenswaardig. Het is alleen vreemd dat het zo laat gebeurt, schrijft prof. dr. Thomas Rießinge op de website van onderzoeksjournalist Boris Reitschuster. "De Daily Sceptic bijvoorbeeld berichtte al op 23 mei 2022 over de zaak van Augusto Roux, dus al een tijdje geleden. Pas nu de aanzienlijke negatieve bijwerkingen van de mRNA-vaccins nauwelijks te ontkennen zijn, komt ook de Duitse pers in actie om te onderzoeken hoe zoiets überhaupt kon worden goedgekeurd."

Als wij niet meer kunnen doen wat nodig is, wie doet het dan wel?
Blijf ons steunen, juist NU!
Juist nu blijven uitspreken

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Munokage

Heb veel nagedacht over waarom veel mensen het narratief blijven volgen. Het gaat denk ik verder dan het creëren van een schijnveiligheid uit vrees voor de eigen gezondheid in het geval dat het vaccin niet veilig is. Het vaccin is slechts een symptoom van een uitermate ziek systeem. Accepteren dat het vaccin niet deugt leidt onherroepelijk tot het inzicht dat het volledige wereldbeeld onjuist was. Het legt bloot hoe kwetsbaar we zijn, of in ieder geval dat er een aantal grote partijen zijn die de burger als verdienmodel beschouwen. Je wordt wakker en belandt in een nachtmerrie. Het is geen excuus, maar wel een behoorlijke drempel.

Natuurlijke-immuniteit

51

Das heißt, selbst wenn Moderna das jetzt mit den klinischen Studien beginnt und hier auch erste Erfolge zeigen kann, werden andere Unternehmen im Weiteren an dem Thema arbeiten und nachziehen, weil der Markt im Grunde für viele, viel Unternehmen noch groß genug ist dafür. Insbesondere, weil es ja eine Zwangsverordnung eventuell geben kann, dass 80 Millionen Menschen oder 83 Millionen Menschen in Deutschland geimpft werden sollen - das Thema ist ja nicht vom Tisch. Und das birgt natürlich besonders hohe Risiken, wenn ich das mal sagen darf.

Cookies op deze website