Lightbox Image
Afbeelding:
Corona 23 juni 2022

Experts uiten forse kritiek op onderzoek naar oversterfte door CBS

Redactie Blckbx
2022 06 23 oversterfte cbs
3:20

De vaccins waren waarschijnlijk niet de oorzaak van de oversterfte in 2021, concluderen het CBS en het RIVM na onderzoek. Onafhankelijke experts laten geen spaan heel van de studie en de resultaten. Ook op sociale media regent het kritiek.

In de tweede helft van 2021 stierven een aantal maanden achtereen wekelijks tot wel veertig procent meer mensen dan normaal. Voor een groot deel was de doodsoorzaak een raadsel, en kon niet worden toegeschreven aan corona.

Na een aangenomen motie van Kamerlid Pieter Omtzigt startten het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vier maanden geleden een onderzoek naar de raadselachtige oversterfte. Ook naar de eventuele rol van coronavaccinaties bij de oversterfte zou worden gekeken, bevestigde het CBS destijds.

Nog steeds geen idee

Vandaag maakten beide overheidsinstanties de resultaten van het onderzoek bekend. Conclusie is dat ze nog steeds geen idee hebben waardoor de oversterfte van 3.400 Nederlanders werd veroorzaakt. Wel konden zij meedelen dat de vaccinaties 'waarschijnlijk' geen enkele rol speelden bij hun overlijden. Nederland kan met een gerust hart verder gaan met prikken, is daarmee indirect de boodschap van het CBS en het RIVM.

Opmerkelijk is overigens dat het RIVM vandaag gelijktijdig het bericht liet uitgaan dat een tweede oproep zal worden verstuurd aan 60-plussers om zich te laten boosteren. Aan de eerste oproep hadden veel te weinig mensen gehoor gegeven, zegt het RIVM in het bericht.

Storm van kritiek

Niet alleen op sociale media maar ook vanuit experts is er veel kritiek op het onderzoek en de resultaten. Bij het starten van het onderzoek heeft het ministerie van VWS een groep onafhankelijke experts gevraagd om als klankbordgroep advies en input te geven. De experts uiten vandaag in een persbericht forse kritiek op het onderzoek en de resultaten.

De leden van de klankbordgroep laken onder andere het ontbreken van toegang tot (medische) data en stellen dat het CBS de schattingen ‘onvoldoende heeft onderbouwd’. De klankbordgroep wekt daarmee, zonder het direct uit te spreken, de indruk dat ze zich niet kan vinden in het zonder meer afschrijven van de coronavaccinaties als mogelijke oorzaak van de oversterfte.

‘Aan’ of ‘met’ corona

Volgens Ronald Meester, hoogleraar Waarschijnlijkheidsberekening aan de VU en lid van de klankbordgroep, is het CBS ook ‘veel te stellig’ in het toeschrijven van corona als doodsoorzaak aan overledenen. “De gebrekkige registratie, gebaseerd vaak op niet meer dan vermoedens en symptomen, laat zo’n conclusie helemaal niet toe,” aldus de hoogleraar. “Er moet niet alleen gekeken worden naar primaire doodsoorzaken, maar ook naar secundaire en tertiaire doodsoorzaken.”

CBS dekt zich in

Het CBS maakte de conclusies onder meer na het beoordelen van verklaringen van doodsoorzaken van mensen. Het bureau kreeg vorig jaar ongeveer 166.000 verklaringen, en op 162 van die formulieren stond dat een coronavaccinatie mogelijk heeft bijgedragen aan het overlijden. De informatie op de meeste verklaringen zou ‘te beperkt of niet specifiek genoeg’ zijn om iets over het effect van de prik te kunnen zeggen, aldus het CBS. Bij elf mensen zou de coronaprik uiteindelijk kunnen hebben bijgedragen aan het overlijden.

Het CBS dekt zich overigens grondig in en omkleedt de conclusies met de nodige mitsen en maren. Verder onderzoek zal nodig zijn, aldus het statistiekbureau, om de mysteries rond de oversterfte van 2021 op te helderen.

Prof. dr. Ronald Meester live bij blckbx

Op donderdag 30 juni is prof. dr. Ronald Meester samen met prof. dr. Theo Schetters live te zien bij blckbx om samen met Flavio Pasquino het CBS-onderzoek naar de oversterfte in 2021 kritisch onder de loep te nemen.

Over stichting blckbx

Blckbx is een stichting zonder winstoogmerk die wordt gefinancierd door donaties van haar eigen publiek. Voor de mensen, door de mensen en met de mensen: dát is waar blckbx voor staat.

Hoewel we ervoor zorgen dat we de kosten zo minimaal mogelijk houden, zijn er toch doorlopende kosten om gedegen en professionele content te maken. Denk hierbij aan de techniek, de regie, de redactie, de webredactie en het onderhoud van de studio. Om de continuïteit van blckbx te waarborgen, hebben we daarom jouw hulp nodig.

Als je dit artikel waardeert en de urgentie van Nederlands grootste onafhankelijke nieuwsplatform inziet, dan nodigen we je van harte uit om ons te steunen. Alleen dankzij regelmatige donaties kunnen wij onafhankelijke content blijven produceren en onze reikwijdte vergroten, met als doel om de wereld beter te begrijpen. Voor de mensen, door de mensen en met steeds méér mensen.

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
River

Behalve alle data zou ik als onderzoeker ook een groot aantal diepte-interviews (desnoods anoniem anders ben je zo je baan kwijt) bij zorgpersoneel en uitvaartverzorgers inzake de schimmige 'oversterfte'. De onderzoekers zullen zich 'dood" schrikken

Ozitis

Previously, vaccins got discontinued after 5 documented deaths caused by that vaccine. Somehow the money trail narrative is different with the covax.. too much money is at stake with some stinking rich stakeholders who manipulate governments around the world. The man-made covid narrative is only the start of something bigger ro come and every stateleader is in to this game.

Cookies op deze website