Lightbox Image
Afbeelding:
Tech & Media 09 maart 2022

Hoe Nu Verder krant: 5,9 miljoen vonkjes door de brievenbus

Redactie Blckbx
2022 03 10 Hoe Nu Verder

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur en steeds minder ruimte voor kritische geluiden in het medialandschap, landt er vanaf deze week in ieder Nederlands huishouden een bijzondere boodschap op de deurmat: de Hoe Nu Verder krant. 5,9 miljoen keer een vonkje door de brievenbus!

Sander Compagner nam het initiatief voor de Hoe Nu Verder krant. Het project wordt gedragen door diverse onafhankelijke mediaplatforms, belangenverenigingen en talloze donateurs. Het idee kwam voort uit een sterke behoefte om het gesprek tussen mensen aan te zwengelen en daarmee het wederzijds begrip te vergroten.

Verschillende werkelijkheden

De laatste twee jaar lijkt het soms alsof er verschillende werkelijkheden naast elkaar bestaan. Als je ver genoeg inzoomt, kun je natuurlijk beargumenteren dat er evenveel werkelijkheden zijn als mensen. Maar al die individuen kun je globaal indelen in twee groepen: mensen die het in grote lijnen eens zijn met het regeringsbeleid – ten aanzien van corona, maar inmiddels ook van de oorlog in Oekraïne – en mensen die daar fundamentele kritiek op hebben.

Het is opvallend dat die twee groepen mensen zich tot verschillende mediakanalen voelen aangetrokken. Mensen die het grotendeels eens zijn met het regeringsbeleid vertrouwen vaak ten volle op de gevestigde media en halen hun neus op voor de alternatieve mediaplatforms, die de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Anderzijds heeft de groeiende groep kritische burgers met de dag minder vertrouwen in de reguliere media en wenden zij zich steeds meer tot de nieuwe, onafhankelijke media.

Omdat iedereen zijn wereldbeeld voor een groot deel baseert op de informatie die hij tot zich neemt, lijkt het schisma tussen de verschillende groepen steeds groter te worden.

Wat is de Hoe Nu Verder krant?

Dit is waar de Hoe Nu Verder krant naar voren treedt. Het initiatief wil een brug slaan tussen de verschillende perspectieven en een gesprek op gang brengen over waar we als maatschappij naartoe gaan.

Want er gebeurt heel veel op het moment: tot voor kort basale vrijheden worden ingeperkt; de controle van de overheid op burgers wordt steeds groter; het taboe op censuur is verdwenen; machthebbers staan steeds verder af van de gewone man; contant geld lijkt geen lang leven beschoren; en een ‘handige’ digitale identiteit is in de maak.

De Hoe Nu Verder krant wil op een verbindende manier duiding geven aan de huidige situatie en mensen informeren over wat er nog kan komen. De krant gaat niet alleen in op wat er mis is met de wereld, maar schenkt ook bijzondere aandacht aan hoe het anders kan. Want als we niet weten wat de alternatieven zijn voor wat er mogelijk voor ons ligt, kunnen we ook onze krachten niet bundelen om die te realiseren. De Hoe Nu Verder krant nodigt mensen nadrukkelijk uit om actief bij te dragen aan het mooi houden van onze wereld.

Op de website van de Hoe Nu Verder krant kunnen mensen stemmen over de onderwerpen die nu van belang zijn, zoals onze democratie, grondrechten, media en zorg.

Grassroots

Het project is volledig in overeenstemming met het eigen principe van decentralisatie tot stand gekomen. Er is een unieke crowdfundingsactie opgezet, waarbij per regio, stad en wijk is te zien hoeveel er is ingezameld. Genoeg mensen hebben hun steentje bijgedragen om vrijwel heel Nederland deze week te verblijden met een Hoe Nu Verder krant.

Wil je het hele gesprek met Sander Compagner terugzien? De nabeschouwing van 15 februari staat hieronder in zijn geheel online.

Over stichting blckbx

Stichting blckbx is een stichting zonder winstoogmerk die primair wordt gefinancierd door de donaties van haar eigen publiek. Voor de mensen, door de mensen en met de mensen is waar we voor staan.

Hoewel we zorgdragen om de kosten zo minimaal te houden, zijn er toch doorlopende kosten om gedegen professionele onafhankelijke content te maken. Hierbij valt te denken aan de techniek, de regie, de redactie, de webredactie en het onderhoud van de studio. Daarom kan blckbx alleen voortbestaan via het eigen publiek, dus door jou.

Als je dit artikel waardeert en de urgentie van Nederlands grootste onafhankelijk nieuwsplatform inziet, dan kan je meehelpen om de continuïteit van blckbx te waarborgen. Alleen door (regelmatige) donaties kunnen wij immers onafhankelijke content blijven produceren en dit verder uitbreiden, met als doel om met elkaar – en met steeds meer – de wereld beter te begrijpen

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Cookies op deze website