Lightbox Image
Afbeelding:
Tech & Media 14 april 2022

Raad van Cultuur: ‘Begrens aantal omroepen, laat NPO pluriformiteit bewaken’

Redactie Blckbx
2022 04 14 Raad voor Cultuur max omroepen Cropped
02:50

De Raad voor Cultuur pleit in een brief aan staatssecretaris voor Media Gunay Uslu voor een maximum aan het aantal omroepen binnen de publieke omroep, om deze ‘beheers- en bestuurbaar te houden’. Als een slager die zijn eigen vlees keurt, moet de pluriformiteit bewaakt worden door ‘interne regie door de NPO’.

In juli vorig jaar werden Ongehoord Nederland en ZWART toegelaten tot het omroepbestel, waarna voormalig staatssecretaris voor Media Arie Slob direct waarschuwde dat hij erop zou toezien dat er geen nepnieuws zou worden verspreid.

Omdat er vooral wordt gekeken naar ledenaantallen van aspirant-omroepen, gaf Slob aan adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) de opdracht om ‘onderzoek te doen naar legitimatiecriteria voor omroepen die aanvullend kunnen zijn op de ledeneis’. De Raad voor Cultuur, een belangrijk adviesorgaan van de regering, schreef vervolgens een reflectie op het advies van AEF voor de staatssecretaris.

Maximum aantal omroepen

Om het omroepbestel ‘beheers- en bestuurbaar’ te houden, stelt de raad voor dat er een maximum aan het aantal omroepen komt. Volgens de raad is het namelijk onmogelijk om criteria te vinden die ‘zo specifiek en uitsluitend zijn dat zij een duidelijk, objectief, inhoudelijk en juridisch houdbaar kader vormen voor de weigering of intrekking van erkenningen en die tegelijkertijd zo algemeen en insluitend zijn dat de omroepen die aan deze criteria voldoen tezamen een representatieve afspiegeling van de samenleving vormen.’ Volgens de raad moet ‘uiteindelijk de conclusie onder ogen worden gezien dat zulke criteria eenvoudigweg niet vindbaar zijn.’

Pluriformiteit door ‘interne regie NPO’

De raad erkent in zijn reflectie dat de pluriformiteit van het omroepbestel onder druk staat. “Met name de grote omroepverenigingen beogen niet langer vooral de oorspronkelijke achterban te bedienen, maar jagen steeds meer op hetzelfde massapubliek, waardoor zij qua aanbod steeds meer op elkaar zijn gaan lijken.”

Voor de duurzaamheid van het omroepbestel is het volgens de raad wel van essentieel belang dat deze pluriform blijft. De oplossing hiervoor moet echter binnen de NPO zelf gezocht worden door ‘meer nadrukkelijke interne regie door de NPO’: “Die regie op genre- en programmaniveau is naar oordeel van de raad nodig om fijnmazig de samenleving te kunnen bedienen en om flexibel in te kunnen spelen op actuele veranderingen in die samenleving.”

Nauwere samenwerking NOS en regio

Ondertussen gaan de NOS en de regionale omroepen nauwer samenwerken ‘om spanningen en toenemende polarisatie tegen te gaan’: "Met betrouwbaar en ongebonden nieuws dat geworteld is in de samenleving willen ze tegenwicht bieden aan de groeiende invloed van Big Tech, aan het risico dat mensen niet meer buiten hun eigen nieuwsbubbel komen en aan de groeiende stroom van (soms bewust) misleidende informatie."

Ook is een sterke samenwerking tussen de NOS en regionale omroepen noodzakelijk om een divers medialandschap te houden, zo klinkt het.

Over stichting blckbx

Blckbx is een stichting zonder winstoogmerk die wordt gefinancierd door donaties van haar eigen publiek. Voor de mensen, door de mensen en met de mensen: dát is waar blckbx voor staat.

Hoewel we ervoor zorgen dat we de kosten zo minimaal mogelijk houden, zijn er toch doorlopende kosten om gedegen en professionele content te maken. Denk hierbij aan de techniek, de regie, de redactie, de webredactie en het onderhoud van de studio. Om de continuïteit van blckbx te waarborgen, hebben we daarom jouw hulp nodig.

Als je deze uitzending waardeert en de urgentie van Nederlands grootste onafhankelijke nieuwsplatform inziet, dan nodigen we je van harte uit om ons te steunen. Alleen dankzij regelmatige donaties kunnen wij onafhankelijke content blijven produceren en onze reikwijdte vergroten, met als doel om de wereld beter te begrijpen. Voor de mensen, door de mensen en met steeds méér mensen.

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
indien

De Raad van Cultuur verwart pluriformiteit met pluralisme? Er is een wezenlijk verschil: de voor democratie cruciale pluriformiteit is 'een veelheid van meningen over een onderwerp', pluralisme is een veelheid aan onderwerpen'. Als de omroepen "qua aanbod steeds meer op elkaar gaan lijken" dan is hiermee het pluralisme in het geding en niet de facto de pluriformiteit. Je zou toch verwachten dat ze het verschil weten. De uitleg-video van de NOS 'Journalistieke alliantie NOS en regionale omroepen uitgelegd' kondigt een 'top down' samenwerking aan op aanpak, opleding en techniek. Iets wat de pluriformiteit in de regel NIET ten goede komt.

Requin

Cultuur heeft nooit behoefte aan een raad en aan beheersbaarheid en bestuurbaarheid.
Cultuur staat altijd los van sturende mechanismen uit de hoek van enkele mondiale psychopaten. Ik kom hierop terug in mijn boek.

Cookies op deze website