Lightbox Image
Afbeelding:
Corona 16 juni 2022

Steeds meer reguliere media berichten over onveiligheid en ineffectiviteit coronavaccins

Redactie Blckbx
2022 06 16 reguliere media over vaccins
8:30

Tot voor kort zetten de reguliere media iedereen die twijfelde aan de ‘veiligheid en effectiviteit’ van de coronavaccins weg als antivaxxer. Maar de laatste tijd berichten ook zij over de ineffectiviteit en bijwerkingen van de injecties.

De media speelden een belangrijke rol in het verspreiden van de boodschap dat de coronavaccins ‘veilig en effectief’ zijn. Nu een groot deel van de mensen zich meermaals heeft laten injecteren met experimentele mRNA-vaccins tegen een verkoudheidsvirus wordt die stelling echter steeds moeilijker houdbaar. Dat besef lijkt de laatste tijd door te dringen in de reguliere media. Hieronder volgt een – ongetwijfeld incompleet – overzicht.

Neuralgische amyotrofie

Dinsdag verraste Hart van Nederland (HvN) zijn gevaccineerde lezers met een artikel waarin het stelt dat een ‘pijnlijke zenuwaandoening mogelijk te maken heeft met vaccinatie’. Uiteraard leidt HvN het bericht heel voorzichtig in. Zo kan de aandoening neuralgische amyotrofie ‘ook de kop opsteken na de griepprik’ en ‘ontbreken bewijzen voor een verband’. Maar het schrijft ook dat er tientallen meldingen zijn ‘na toediening van een coronaprik’.

HvN citeert vervolgens bijwerkingencentrum Lareb, dat aangeeft dat niet bekend is hoe neuralgische amyotrofie na vaccinatie ontstaat: “Mogelijk heeft het te maken met een auto-immuunrespons op het antigeen in een vaccin. Naast vaccinatie kunnen ook andere factoren een rol spelen, zoals bacteriële of virale infecties, reumatische aandoeningen, stressvolle inspanning, trauma, zwangerschap, bestralingstherapie of genetische gevoeligheid.”

Menstruatiestoornissen

Eind mei berichtte HvN ook al over het verband tussen coronavaccinaties en menstruatiestoornissen. “Bijwerkingencentrum Lareb gaat opnieuw onderzoeken of menstruatiestoornissen en bloedingen na de menopauze bijwerkingen kunnen zijn van coronavaccins,” zei HvN toen. “Tot eind maart van dit jaar kreeg Lareb 24.090 meldingen van menstruatiestoornissen na coronavaccinatie. De meeste meldingen gingen over een hevige menstruatie na vaccinatie, verlate menstruatie, onregelmatige menstruatie. Ook tussentijds bloedverlies kwam veel voor.” Onder andere het AD en NU.nl berichtten hier ook over.

Post-vaccinatie-syndroom

In Duitsland staat Der Spiegel niet bekend als een krant die vaak afwijkt van de consensus, maar deze week publiceerde het zowaar een artikel over vaccinatieschade, getiteld ‘Post-Vac-Syndrom: Unerklärliche Symptome nach der Coronaimpfung – und alle ducken sich weg’ (Post-vaccinatie-syndroom: Onverklaarbare verschijnselen na coronavaccinatie – en iedereen duikt weg). De voornaamste symptomen van het post-vaccinatie-syndroom zijn gevoelloosheid in ledematen, wazig zicht, duizeligheid en hart- en longproblemen. Dit zijn overigens symptomen die ook worden gekoppeld aan long covid, waarover onlangs een grote studie verscheen die niet kon aantonen dat de aandoening überhaupt bestaat.

Een causaal verband tussen vaccinatie en het post-vaccinatie-syndroom kan niet worden aangetoond, maar volgens prof. dr. Bernhard Schieffer van het Universitair Ziekenhuis in Marburg zou een auto-immuunreactie de oorzaak kunnen zijn: “We weten niet of de symptomen daadwerkelijk van de vaccinatie komen. Het lijkt er echter op dat ten minste bij sommige patiënten iets door de vaccinatie werd uitgelokt, bijvoorbeeld in de vorm van een reactivering van vroegere virusziekten of een auto-immuunreactie. Dit zou kunnen leiden tot problemen met de bloedvaten, die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor de symptomen.”

Volgens Schieffer is het moeilijk om te zeggen hoeveel mensen er last van hebben, omdat veel medisch personeel het onderwerp niet wil aanraken. “Het is een enorm taboe in de medische wereld, hoewel velen de bijwerkingen constateren. Gevestigde collega's willen niets met het onderwerp te maken hebben, het is te heet voor ze.” Veel artsen zouden willen voorkomen dat ze tegenstanders van vaccinatie in de kaart spelen.

De Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach schreef op Twitter dat hij het stuk in Der Spiegel een ‘goed artikel’ vond en dat het syndroom ‘beter onderzocht moet worden’. Uiteraard beval hij wel iedereen aan zich te laten vaccineren, omdat het ‘voordeel in elke leeftijdsgroep opweegt tegen het risico’.

De omroep Radio Bremen, ook in Duitsland, zond maandag een item uit over twee vrouwen die langdurige neurologische klachten overhielden aan hun coronavaccinatie.

Ongevaccineerden beter beschermd

Het nieuwsplatform MSN.com, dat eigendom is van Microsoft, publiceerde woensdag een artikel over een onderzoek waaruit naar voren komt dat ongevaccineerden minder vaak ernstige COVID-19 kregen. Ook meldden zij minder ziekenhuisopnames in vergelijking met mensen die zich wel hebben laten vaccineren.

Hierbij moet aangetekend worden dat deelnemers zichzelf hebben opgegeven voor het onderzoek en zelf hebben gerapporteerd. Daarom moeten de bevindingen van het onderzoek met enige terughoudendheid worden geïnterpreteerd. Niettemin is het opmerkelijk dat MSN.com er een artikel aan wijdt.

Geboosterden sneller besmet dan ongeboosterden

Afgelopen weekend zond de Amerikaanse zender CBS een item uit waarin statistieken werden getoond waaruit blijkt dat mensen die geboosterd zijn drie keer zo vaak positief testen als mensen die alleen een basispakket aan injecties hebben genoten. De zender voerde professor microbiologie en immunologie John Moore op om hier duiding aan te geven. Volgens hem is het volkomen verklaarbaar dat mensen die hun boosters hebben gehaald sneller besmet raken: “Als mensen zijn gevaccineerd voelen zij zich beter beschermd dan dat ze daadwerkelijk zijn, dus nemen ze meer risico. Ze denken: ‘Ik ben gevaccineerd en geboosterd, dus ik kan het niet meer krijgen.’ Daarom gaan ze naar een druk café, een concert, of mengen ze zich onder de mensen. Daardoor lopen ze meer risico en krijgen ze milde infecties. Dat is de voornaamste oorzaak van deze statistieken.”

Myocarditis en pericarditis

In de staart van een artikel getiteld ‘U.S. FDA advisers overwhelmingly back Moderna COVID vaccine for ages 6-17’ (Amerikaanse FDA-adviseurs steunen met overweldigende meerderheid Moderna COVID-vaccin voor de leeftijd van 6-17 jaar) schreef persbureau Reuters dat verschillende landen het Moderna-vaccin niet meer toedienen aan jongeren, vanwege het verhoogde risico op myocarditis en pericarditis. Maar daar voegde het geruststellend aan toe: “Amerikaanse regelgevers presenteerden dinsdag tijdens de vergadering gegevens die erop wijzen dat het vaccin van Moderna tot een hoger risico op hartontsteking bij jonge mannen kan leiden, maar zeiden dat de bevindingen niet consistent waren over verschillende databases en niet statistisch significant waren, wat betekent dat ze te wijten zouden kunnen zijn aan toeval.”

Yahoo News publiceerde op basis van dit Reuters-bericht een artikel met als kop ‘Moderna's COVID-19 Shot Likely Related To Higher Heart Inflammation Risk Than Pfizer's: Reuters’ (Moderna's COVID-19 Shot waarschijnlijk gerelateerd aan hoger risico op hartontsteking dan Pfizer's: Reuters).

Afnemende immuniteit

Eind mei berichtte blckbx al over CNN dat in een artikel de mogelijkheid oppert dat een deel van de afname van de immuunbescherming bij gevaccineerden wordt veroorzaakt door de mRNA-techniek van coronavaccins. "Dat is een stuk van de immuniteit-puzzel die wetenschappers haastig proberen op te lossen," aldus CNN, dat daarbij expliciet verwijst naar de producten van fabrikanten Pfizer en Moderna.

Ook in mei kwam in het ABC-programmaGood Morning America’ dr. Jennifer Ashton, een senior medisch medewerker van het netwerk aan het woord. Ook zij liet zich ontvallen dat het inderdaad mogelijk is dat de mRNA-vaccins schade toebrengen aan het immuunsysteem. Tijdens het bespreken van een nieuwe studie, gepubliceerd door het vaktijdschrift The Lancet, verklaarde dr. Ashton dat de vierde dosis van zowel de Pfizer- als de Moderna-prik een sterke toename van antilichamen veroorzaakt, die kan leiden tot een verstoring van het immuunsysteem.

‘Krachtig qua bijwerkingen’

Gezien alle vaccinatieperikelen van de laatste tijd is het misschien niet verwonderlijk dat steeds minder mensen zich aanmelden voor het testen van nieuwe vaccins. In de Belgische krant Nieuwsblad beschrijft professor vaccinologie Isabel Leroux-Roels van het Universitair Ziekenhuis in Gent het probleem waar zij tegenaan loopt. “Voor de coronavaccinstudies kregen we duizenden aanmeldingen. Nu we op zoek moeten naar deelnemers voor andere vaccinstudies, kunnen we ook hen aanschrijven. En toch geraken we maar niet aan voldoende kandidaten.”

Volgens Leroux-Roels speelt ‘vaccinatiemoeheid’ daarbij een rol, maar daar voegde ze aan toe: “De coronavaccins waren heel krachtig qua bijwerkingen.”

Crowdfunding: live-registratie van het boerenprotest op 22 juni a.s.
Doneer
22 06 15 boerenprotest crowdfunding

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Vraag

Ik ken persoonlijk iemand die sinds de prik meer dan een jaar geleden met Neuralgische amyotrofie loopt.
Het is een slapeloze hel en de pijn is nog steeds niet minder geworden.

Cookies op deze website