Lightbox Image
Afbeelding:
Binnenland 04 januari 2023

Meer mensen overleden dan geboren in 2022: 'Nog niet eerder gezien'

Redactie Blckbx
2023 01 04 meer sterfte dan geboortes1
2:20

In Nederland overleden vorig jaar voor het eerst sinds 1900 (!) meer mensen dan er geboren werden, meldde vandaag het CBS. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog en 'coronajaar' 2020 waren er meer geboortes dan sterfgevallen.

Ook in 2021, toen er het met name het tweede halfjaar sprake was van enorme ‘onverklaarbare’ oversterfte, werden er nog altijd per saldo meer baby’s geboren dan dat er mensen overleden.

Afgelopen jaar kwam daar verandering in. Voor het eerst in meer dan 120 jaar stierven er meer mensen dan dat er baby’s geboren werden in Nederland. Er kwamen 168.000 baby’s ter wereld, terwijl er 169.000 mensen overleden. “Dat er voor het eerst een natuurlijke krimp van de bevolking is, is heel bijzonder,” zei Dick ter Steege van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “Dat hebben we nog niet eerder gezien.”

Een verklaring voor het ‘bijzondere’ record kan worden gezocht in de aanhoudende substantiële oversterfte en een dalend geboortecijfer. Ook in 2022 was er het hele jaar door sprake van forse oversterfte in Nederland, maar daarvoor was het coronavirus maar voor een heel klein deel verantwoordelijk. “Voor een deel is nog geen verklaring gevonden,” aldus Ter Steege, hoewel wetenschappers zoals prof. dr. Theo Schetters een duidelijke correlatie zien tussen de oversterfte en de vaccinatiecampagne tegen COVID.

Minder geboortes

Aan de andere kant is het aantal geboortes in 2022 afgenomen in vergelijking met eerdere jaren. Zo werden er in 2021 van januari tot en met november volgens het CBS 165.174 kinderen geboren. In dezelfde periode van 2022 waren dat er maar 153.954, een afname van 6,8 procent. Aangetekend moet daarbij wel worden dat in 2021 meer kinderen ter wereld kwamen dan in de jaren daarvoor. Toch bedraagt de daling in 2022 ten opzichte van het gemiddelde geboortecijfer in de jaren 2016 tot en met 2020 nog altijd meerdere procenten. Daar is nog niet eens in berekend dat de bevolking sinds 2016 met bijna 900.000 mensen is toegenomen.

Laagste vaccinatiegraad

Opmerkelijk in de cijfers van het CBS is dat de gemeente Urk met de laagste vaccinatiegraad van Nederland ook de gemeente is met het hoogste geboortecijfer. In Urk is sprake van de grootste groei in 2022 als gevolg van natuurlijke aanwas.

Urk is de enige gemeente van Nederland waar de vaccinatiegraad onder de 35 procent ligt. In heel Nederland zou dat voor volwassenen boven de 80 procent zijn.

Vaccins oorzaak geboortedaling?

Of de vaccinaties in Nederland een rol hebben gespeeld bij de oversterfte en afnemende geboortecijfers, zal onderzoek moeten uitwijzen. In Zwitserland toonde statisticus en professor Konstantin Beck van de universiteit van Luzern een causaal verband aan met de vaccinatiecampagnes toen bleek dat in Zwitserland het aantal geboorten met ruim 15 procent was afgenomen in de eerste vijf maanden van 2022. Het aantal vaccinaties bereikte een hoogtepunt in de maanden mei en juni 2021 en de geboortecrisis begon negen maanden later, toen in februari en maart van 2022 het aantal geboortes plots sterk begon af te nemen. In Oostenrijk riep gynaecoloog en politicus Christian Fiala op tot meer onderzoek én het stoppen met vaccineren.

Als wij niet meer kunnen doen wat nodig is, wie doet het dan wel?
Blijf ons steunen, juist NU!
Juist nu blijven uitspreken

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Requin

OCCAM waarschuwde al voor de daders en de noodzaak nieuwe nazi's uit te roeien, maar velen in OCCAM werden ook hier geweerd. Ga je NU iets leren?

nobody

het onderzoek dat men heeft uitgevoerd toont eigenlijk keihard aan wat de veroorzaker is van de oversterte.
Aangezien de uitkomst van dat onderzoek is "wij weten het niet" ligt de veroorzaker keihard voor je neus, en kun je eigenlijk concluderen dat het geen dat de veroorzaker nu juist dat gene is wat niet in het onderzoek is meegenomen, de MRNA vaccinaties.
En zolanf men blijft weigeren de MRNA vaccinaties mee te nemen in vervolg onderzoken of her onderzoeken, zal men altijd op nul uitkomen, en kunnen wij de dader wel degelijk aanwijzen, dat geen wat je niet meeneemt in je onderzoek.

Cookies op deze website