Lightbox Image
Afbeelding:
Corona 08 juli 2022

In juni vrijwel geen coronadoden, wél alle weken oversterfte

Redactie Blckbx
2022 07 08 oversterfte juni
3:30

In alle weken van juni was er sprake van oversterfte in Nederland, maakte het CBS vandaag bekend. De periode van oversterfte begon eind februari, vlak na de aftrap van de boostercampagne voor 70-plussers. Opvallend is dat het aantal mensen dat overlijdt door of met corona bijna nihil is.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vandaag bekend dat er ook in juni elke week sprake was van oversterfte. Er wordt gesproken van oversterfte als het aantal overlijdens in een periode valt buiten de normale fluctuaties. In heel juni overleden volgens het statistiekbureau ongeveer 1.150 meer mensen dan verwacht. “De sterfte was vooral hoger onder Wlz-zorggebruikers en 65-plussers,” meldde het CBS.

Net na start boostercampagne

Zonder daaraan conclusies te verbinden, is het opvallend dat het aantal overlijdens vanaf begin maart omhoog schoot, vooral onder 65-plussers, slechts enkele weken na de start van de boostercampagne voor de leeftijdscategorie 70+.

Ook in april en mei was er oversterfte, met name bij senioren. Net als in voorgaande maanden zegt het CBS ook in juni een groot deel van de oversterfte niet te kunnen verklaren. De griep, die vorige maanden nog deels boosdoener zou zijn, wordt nu niet genoemd. Wat verder opvalt, is dat het aantal mensen dat overlijdt met of door corona de afgelopen maand vrijwel tot een nulpunt is gedaald.

Op onderstaande grafiek van Datagraver.com is dat goed te zien. In grijs aangegeven zijn de extra sterfgevallen, donkerblauw zijn de bevestigde corona sterfgevallen. Datagraver maakt overigens niet alleen gebruik van de data van het CBS, maar combineert die met gegevens van het RIVM, zodat een completer beeld verkregen wordt.

Hogere sterfte in juni vooral bij 65-plussers

Volgens het CBS nam de sterfte onder 80-plussers in week 26 verder toe: er overleden naar schatting ruim 1.700 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er ongeveer 200 meer dan verwacht voor deze periode. In heel juni overleden ruim 550 meer 80-plussers dan verwacht voor die maand. In de laatste drie weken van juni was er oversterfte in deze leeftijdsgroep.

Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 26 naar schatting 900 mensen, net iets meer dan verwacht. In heel juni overleden naar schatting 450 meer mensen van 65 tot 80 jaar dan verwacht, in vier van de vijf weken was er oversterfte.

Onder mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in week 26 naar schatting 425, iets meer dan verwacht en net buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties. Voor deze leeftijdsgroep was de sterfte in juni ongeveer 150 meer dan de verwachte sterfte voor die maand, met in de laatste week op basis van de schatting net oversterfte.

Grafiek CBS

Onderzoek naar oversterfte

In de tweede helft van 2021 stierven een aantal maanden achtereen wekelijks tot wel veertig procent meer mensen dan normaal. Voor een groot deel was de doodsoorzaak een raadsel, en kon niet worden toegeschreven aan corona.

Na een aangenomen motie van Kamerlid Pieter Omtzigt startten het CBS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vier maanden geleden een onderzoek naar de raadselachtige oversterfte. Ook naar de eventuele rol van coronavaccinaties bij de oversterfte zou worden gekeken, bevestigde het CBS destijds.

Eind juni maakten beide overheidsinstanties de resultaten van het onderzoek bekend, waar door experts direct forse kritiek op werd geuit. Conclusie van het onderzoek is dat CBS en RIVM eigenlijk nog steeds geen idee hebben waardoor de oversterfte van 3.400 Nederlanders werd veroorzaakt.

Hoogleraren Schetters en Meester over CBS-onderzoek

De berichten in de media dat coronavaccinaties geen invloed hadden op de oversterfte, waren voorbarig, constateerden prof. dr. Theo Schetters en prof. dr. Ronald Meester, vorige week tijdens een interview met Flavio Pasquino in de blckbx-studio, waar zij spraken over het 'rammelende' oversterfte-onderzoek van het CBS en het RIVM.

In het gesprek bespraken beide hoogleraren openhartig de in hun ogen toch wel grove tekortkomingen van het CBS-onderzoek. Waarom is er geen echt wetenschappelijk onderzoek verricht? Waarom is er niet ook gekeken naar de oversterfte in 2022? Ook hebben ze het over hoe zij denken over de mogelijke rol van vaccinaties en doen ze aanbevelingen voor het eventuele vervolgonderzoek, dat volgens hen absoluut noodzakelijk is om meer duidelijkheid te krijgen in deze kwestie.

Het interview is hier in zijn geheel terug te kijken.

Over stichting blckbx

Blckbx is een stichting zonder winstoogmerk die wordt gefinancierd door donaties van haar eigen publiek. Voor de mensen, door de mensen en met de mensen: dát is waar blckbx voor staat.

Hoewel we ervoor zorgen dat we de kosten zo minimaal mogelijk houden, zijn er toch doorlopende kosten om gedegen en professionele content te maken. Denk hierbij aan de techniek, de regie, de redactie, de webredactie en het onderhoud van de studio. Om de continuïteit van blckbx te waarborgen, hebben we daarom jouw hulp nodig.

Als je dit artikel waardeert en de urgentie van Nederlands grootste onafhankelijke nieuwsplatform inziet, dan nodigen we je van harte uit om ons te steunen. Alleen dankzij regelmatige donaties kunnen wij onafhankelijke content blijven produceren en onze reikwijdte vergroten, met als doel om de wereld beter te begrijpen. Voor de mensen, door de mensen en met steeds méér mensen.

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
Rpr

Komende tijd gaan er soizo steeds meer mensen dood. De babyboomers gaan richting de 80 jaar dus komende jaren zal de trend wel doorzetten. Met of zonder vaccin.

Bij de jongere leeftijdsgroepen is het wel opmerkelijk en zou het vaccin een negatieve bijdragen kunnen leveren. Ik heb er niet voor niets voor gekozen deze spuit niet te nemen.

Mike_s

Je kan beter de Excel sheet downloaden met de uitsplitsing naar alle sub categorieën en het verwacht aantal sterfgevallen en de 95% onzekerheidsmarges van alle categorieën.
https://www.cbs.nl/-/media/_excel/2022/27/overledenen-leeftijd-provincie-gemeente-per-week-26-2022.xlsx
Week 26 is deze sheet nog niet uitgesplitst en er wordt aangegeven dat het nog maar een schatting is. Oversterfte heeft het CBS gedefinieerd als het aantal sterfgevallen boven de bovengrens van de 95% onzekerheidsmarge komt.
Van week 13 t/m week 26 was er oversterfte met uitzondering van week 21. Bij de vrouwen was in dezelfde periode oversterfte. Past beter dan LZ

Cookies op deze website