Lightbox Image
Afbeelding:
Corona 20 oktober 2022

EMA beveelt mRNA-prik aan voor allerkleinsten, zaait twijfel over veiligheid

Redactie Blckbx
2022 10 20 ema vaccin 5
2:40

De EMA adviseert dat alle Europese baby's en peuters vanaf zes maanden geprikt worden met COVID-mRNA-vaccins. In de aanbeveling zegt het medicijnbureau te hopen ‘dat onafhankelijke studies meer informatie opleveren over de veiligheid en de voordelen van de vaccins op lange termijn.’

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) adviseert nu om kinderen vanaf zes maanden te laten prikken met de mRNA-producten Comirnaty van Pfizer of Spikevax van Moderna. Het gaat voor alle duidelijkheid om de oorspronkelijke serums die zijn ontwikkeld tegen de Wuhan-variant van 2020, niet om omikron-specifieke boosters.

Hoewel bekend is dat met name jonge kinderen vrijwel geen enkel risico lopen om ernstig ziek te worden van COVID-19, en dat de vaccins overdracht van het virus niet kunnen voorkomen, concludeert EMA dat de voordelen van Comirnaty en Spikevax bij kinderen van zes maanden tot vijf jaar zwaarder wegen dan de risico's.

EMA: “De meest voorkomende bijwerkingen voor beide vaccins, bij kinderen van zes maanden tot vier of vijf jaar, waren vergelijkbaar met die in oudere leeftijdsgroepen. Prikkelbaarheid, slaperigheid, verlies van eetlust, uitslag en gevoeligheid op de injectieplaats waren ook veel voorkomende bijwerkingen bij kinderen van 6 tot 23 maanden met Comirnaty, terwijl prikkelbaarheid, huilen, verlies van eetlust en slaperigheid veel voorkomende bijwerkingen waren bij kinderen van 6 tot 36 maanden met Spikevax. Voor beide vaccins waren deze effecten meestal mild of matig en verbeterden ze binnen enkele dagen na de vaccinatie.”

Ernstige bijwerkingen

Er zijn in wetenschappelijke kring echter al tal van studies gepubliceerd waaruit blijkt dat het risico bestaat op ernstige bijwerkingen. Zelfs officiële instanties kwamen met alarmerende cijfers. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid zorgde in juli voor ophef met de mededeling dat een op 5.000 prikken in Duitsland leidde tot een ernstige bijwerking, die ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit of de dood tot gevolg had. In de Europese bijwerkingen-database EudraVigilance en Amerikaanse tegenhanger VAERS zijn tot nu toe al miljoenen bijwerkingen en tienduizenden overlijdens gemeld.

Specifiek voor kinderen werd deze week op JAMA een studie gepubliceerd waarin 7.806 kinderen onder de vijf jaar werden geobserveerd na het ontvangen van het Pfizer-vaccin. De conclusie was dat een op de 780 kinderen onder de vijf jaar die het Pfizer mRNA COVID-vaccin kregen, in het ziekenhuis werd opgenomen met een ernstig vaccinatieletsel. Eén op de 200 had weken- of maandenlang aanhoudende symptomen, zo kwam naar voren uit de studie. De kinderen werden gemiddeld 91,4 dagen gevolgd na hun eerste Pfizer-vaccinatie. Een uitgebreide beschrijving van de studie is te vinden op dailysceptic, dat concludeerde dat de cijfers nog ernstiger kunnen worden geïnterpreteerd.

Verschillende landen, waaronder Denemarken, Noorwegen en Zweden zijn gestopt met het vaccineren van jonge mensen. Gezondheidsminister van Florida dr. Joseph A. Ladapo ontraadt mannen in de leeftijd van 18-39 om zich te laten vaccineren, ‘omdat het voordeel waarschijnlijk niet opweegt tegen het verhoogde risico op hartproblemen’.

Veiligheid lange termijn

Omdat de mRNA-techniek nog zo nieuw is, weet niemand wat de gevolgen van het vaccineren zijn op de lange termijn. Ook EMA heeft geen idee of de prikken op lange termijn veilig zijn, blijkt nu. Het medicijnbureau geeft dat toe, nota bene in het bericht over de aanbeveling voor vaccinatie van kinderen vanaf zes maanden:

“Onafhankelijke studies van COVID-19-vaccins die door de EU-autoriteiten worden gecoördineerd, zullen meer informatie opleveren over de veiligheid en de voordelen van de vaccins op lange termijn voor de algemene bevolking. Dankzij deze maatregelen kunnen de regelgevers gegevens uit verschillende bronnen snel beoordelen en zo nodig passende regelgevende maatregelen nemen om de volksgezondheid te beschermen,” aldus EMA.

Als wij niet meer kunnen doen wat nodig is, wie doet het dan wel?
Blijf ons steunen, juist NU!
Juist nu blijven uitspreken

Reacties

Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen aan artikelen.
mikaveli

aka oproep om je baby te doden!
De mensen die zulke zware misdaden uitvoeren, moeten gevangen worden gezet of nog beter worden geëxecuteerd.

Natuurlijke-immuniteit

Één groot experiment voor verdere ontwikkeling van de mRNA techniek.
Dit heeft niets met gezondheidspolitiek te maken.
Hoeveel zijn er in 2020 en 2021 ernstig ziek geworden danwel overleden?

De inkomsten zijn natuurlijk dramatisch gedaald nu steeds minder mensen die prik halen dus nieuwe doelgroepen.

Staan daar op het ema alleen nog ai computers?

Cookies op deze website